finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Životní pojištění a rodina. Jak pojišťovat jednotlivé rodinné příslušníky

Variabilní životní pojistka, se umí přizpůsobit jednotlivci i rodině. Kopíruje potřeby člověka v průběhu jeho života. A tak by vážně měla stačit na celý život jediná.

Když se vaše životní potřeby změní, nemusíte ukončovat pojistnou smlouvu, můžete ji jednoduše upravit: Vstoupíte do pojištění sami a postupně na té samé smlouvě pojistíte další dospělou osobu a několik dětí (u Pojišťovny České spořitelny jich můžete pojistit až pět).
Při výběru pojišťovny zohledněte cenu za rizika i celkové pojistné, porovnejte kapitálovou hodnotu smlouvy i pojistné podmínky – zejména část výluky a část popisující podmínky pro výplatu plnění, případně jednotlivé vážné nemoci, na které se pojistka vztahuje.
Dítě
Do nedovršených 18 let můžete dítěti sjednat pojištění. A to buď na samostatné pojistné smlouvě, nebo na pojistce rodičů. V minulosti se dětem sjednávalo pouze úrazové pojištění, dnes ale rodiče chtějí mít dítě zajištěné i pro případ závažné nemoci. Navíc se Čechům stále líbí pocit, že za zaplacené pojistné dostanou na konci pojištění nějakou kapitálovou hodnotu. Proto je pro ně životní pojištění tou správnou volbou.
Miminko pojistěte hned po narození (jakmile dostane rodné číslo) – hlavně na velmi vážná onemocnění. Pokud se u něj následně projeví vážná nemoc včetně dědičné choroby, bude mít ve FLEXI na peníze z pojistky nárok. Úraz miminku také hrozí kdykoliv, nebezpečí úrazu ale stoupá v jednom roce, kdy dítě začíná chodit. Pokud je s ním ale jeden z rodičů na „dovolené“, pojistěte miminko na trvalé následky úrazu a úraz dopojistěte kolem čtyř let věku dítěte. Podle statistik mají děti nejvíce úrazů od 10 do 14 let. Pojištění hospitalizace může zaplatit chybějící příjem rodiče, který bude s dítětem v nemocnici. Jeho sjednání má proto význam hlavně od 3 do 8 až 10 let věku dítěte.
I u dětí se vyplatí srovnávat nabídky pojišťoven. Liší se i maximální doba plnění, popř. doba, po kterou je dítě za zvýhodněných podmínek (žádné rizikové skupiny, nižší cena) pojištěno – například ve FLEXI ho pojistíme až do věku 25 let. Pokud má klient dětskou pojistku, může (alespoň ve FLEXI to tak je) přejít do režimu „dospělého člověka“ za zvýhodněných podmínek – bez čekací doby.

Mladý, bez závazků
Jednotlivce na smlouvě můžete pojistit z několika důvodů: Je mladý, bez závazků, žije s rodiči, ale aktivně sportuje (úraz a trvalé následky). Nebo žije sám, v případě nemoci je odkázaný sám na sebe (úrazová rizika i pracovní neschopnost, vážná onemocnění a invalidita).

Manžel/partner(ka)
Dnes je běžné, že se mladí lidé pojišťují spolu na jednu pojistku – šetří si tím náklady za vedení smlouvy. Jeden z páru ale musí oželet možnost snížit si základ daně a přijmout riziko, že v případě rozchodu si bude muset sjednat vlastní pojistku za vyšší pojistné (bude mu více let a může se mu do té doby zhoršit zdravotní stav). Na pojistce by rozhodně nemělo chybět pojištění pracovní neschopnosti (pokud pojištěný zrovna není na mateřské / rodičovské dovolené), invalidity a trvalých následků úrazu, pojištění denních dávek v případě úrazu pak vychází z konkrétních potřeb páru.

Rodič
Největší důvod ke sjednání životního pojištění má rodič, živitel rodiny. Pracuje, vychovává děti, má hypotéku a spotřebitelskou půjčku na auto. Kdyby o živitele rodina přišla, dostane se do nesnází. Velmi vážná nemoc nebo trvalé následky těžkého úrazu celou rodinu velmi zatíží. Úmrtí živitele by mohlo rodinu uvrhnout do vážných finančních problémů. Tady je volba sjednání životního pojištění naprosto jasná. U hypotéky se hodí nastavení pojistných částek s anuitním klesáním, které kopíruje dlužnou částku úvěru a je pro klienta levnější.

Samoživitelky
Samoživitelky by měly mít pojištění nastavené stejně jako životní partneři u úplných rodin. Pouze z pracovní neschopnosti jim plnění náleží až ve chvíli, kdy pracují.

Obecně
Většina lidí potřebuje mít zajištění pro případ nemoci i úrazu, a to nejen formou denních dávek, ale i jednorázovou výplatou pojistného (trvalé následky, invalidita, velmi vážná onemocnění). Tam, kde je vytvořena finanční rezerva, se vyplatí nastavit výplatu dávek až od pozdějšího dne (pro vážnější situace) – pojištění je pak mnohem levnější.
Při výběru konkrétního pojištění je klíčové pečlivě zjistit, na co vlastně klient životní pojištění potřebuje a co od něj očekává.

Zdroj: 
PČS