finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Životní pojištění - nepodceňujte rizika!

Česká asociace pojišťoven (ČAP) zahajuje již potřetí informační kampaň „Únor měsíc pojištění“. Cílem letošního ročníku je předat veřejnosti praktické informace o životním pojištění, zaměřené zejména na pojištění rizik.

„Zájem o životní pojištění neustále stoupá, dlouhodobě ale přetrvává negativní trend v nedostatečném krytí rizik,“

říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP.

I přes trvalý zájem veřejnosti o produkty životního pojištění v době hospodářské krize, přináší nejnovější výsledky výzkumu veřejnosti, který provedla ČAP ke své únorové kampani, nepříliš potěšující zjištění v oblasti vnímání životních rizik a ve znalostech pojistných produktů. Téměř 70 % lidí si uzavírá životní pojištění z důvodu ochrany sebe a svých blízkých, statistiky však dokazují, že pouze 25 % z pojistného v životním pojištění jde na zabezpečení smrti a připojistitelných rizik (úraz, závažné nemoci, invalidita apod.).

Průzkum dále jednoznačně prokázal:

  • Nesprávné chápání zásadních principů jednotlivých druhů životního pojištění (54%).
  • Nedostatečné pojistné krytí, které nemůže v případě pojistné události poskytnout odpovídající ochranu (76%).
  • Zaměňování produktů určených pro zabezpečení rizik s produkty s částečně spořící složkou (29%).
  • Nevhodný výběr typu produktu vzhledem ke skutečným potřebám spotřebitele, jež mnohdy vede i k nevýhodnému ukončování smlouvy (21%).

Informační kampaň ČAP si klade za cíl předat veřejnosti informace o jednotlivých typech produktů životního pojištění, zejména pak vysvětlit problematiku pojištění rizik. Pomocí praktických příkladů, výpočtů a srozumitelných textů vysvětlit spotřebitelům základní principy rizikových pojištění a představit jim jejich specifika.

I v letošním roce připravila ČAP k projektu speciální webové stránky www.pojistizivot.cz, shrnující všechny důležité informace o této tématice. Stránky prezentují modelové příklady různých životních situací s názornými výpočty, odpovídají na časté otázky spotřebitelů a vyvracející přetrvávající mýty a omyly.

Poprvé nabídne ČAP veřejnosti v rámci svých webových stránek také on-line test znalostí. Návštěvníci si zde mohou otestovat své vědomosti a zároveň získat informace, jež se mohou stát vodítkem při výběru vhodných produktů. I letos je web doplněn humornými tematickými ilustracemi výtvarníka Pavla Kotyzy.

Zdroj: 
oPojisteni.cz