finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Úvěr nebo Leasing? Co zvolit?

Správné pochopení všech výhod a nevýhod obou způsobů financování je klíčové ke správnému výběru. Rozhodně totiž nelze zobecnit, že by leasing byl lepší než úvěr, nebo naopak. Vždy by se měla zohlednit individuální situace klienta.

Nejprve si ujasněme (či zopakujme) pojmy. Zatímco úvěr (neboli půjčka) spočívá v zapůjčení peněz, za které si člověk může danou věc koupit a mít ji ve svém vlastnictví, leasing má jiná pravidla. U leasingu je auto ve vlastnictví prodejce až do okamžiku, než kupující zaplatí všechny splátky.

Leasing je vlastně založen na smlouvě o pronájmu – kupující si automobil pronajímá po dobu jeho splácení.
Dva typy leasingu:
• Finanční
U finančního leasingu se počítá s tím, že automobil na konci doby splácení klient odkoupí. Finanční leasing se vyznačuje vyšší první splátkou, tzv. akontací, která většinou bývá ve výši 30 % ceny vozidla.
• Operativní
Operativní leasing má naopak ještě mnohem více charakter pronájmu, než finanční leasing. U operativního leasingu se neočekává, že vůz na konci období klient odkoupí, nicméně tato možnost tam existuje. U operativního leasingu nevzniká povinnost platit akontaci.

Je lepší leasing nebo úvěr?
Jak již bylo naznačeno v úvodu, univerzální odpověď na tuto otázku neexistuje.
Oba druhy financování si ovšem můžeme rozebrat podle několika aspektů a provést jejich srovnání.
Cena
U leasingu očekávejme zpravidla vyšší poplatky při sjednání. Naopak při leasingu můžeme klientovi ušetřit za pojištění, neboť leasingové společnosti obvykle dosáhnou na mnohem výhodnější sazby než jednotlivci. Proto při posuzování nabídky nezapomeňme brát v potaz, jaký servis a pojištění jsou zahrnuty v ceně.
V případě úvěru nezapomínejme, že úroková sazba je pouze jedním z ukazatelů výhodnosti půjčky. Vždy se proto doporučuje sledovat především RPSN – roční procentní sazbu nákladů. Toto číslo ukazuje veškeré náklady na úvěr včetně úroku a různých poplatků.

Sjednání
Obecně platí, že sjednání leasingu je rychlejší a snadnější než úvěr. Velmi často na tuto možnost dosáhnou také kupující s nízkými příjmy, kterým by banka půjčku neposkytla, nebo jen s vysokým úrokem.
Naopak se ovšem v případě leasingu se klient musí připravit na vyšší poplatky za sjednání a často také tzv. akontaci – první splátku vyjádřenou v procentech z ceny automobilu.

Vlastnictví a finanční problémy
V předchozích kapitolách jsme si připomněli, že zatímco v případě úvěru se klient stává vlastníkem vozidla, při využití leasingu zůstává vozidlo v majetku leasingové společnosti (existují výjimky). Jak se to ovšem projeví při každodenním používání vozidla, mimořádných situacích nebo finančních problémech?
Pokud se klient opozdí se splátkami, čekají ho v případě leasingu obvykle sankce. Pakliže by přestal zcela splácet, může mu leasingová společnost auto zabavit a prodat jej.
Do problémů se samozřejmě dostane i v případě, že nebude mít peníze na splácení úvěru použitého k pořízení vozidla. V takovém případě se ovšem nabízí možnost vozidlo prodat (nebo zpetný leasing), aby klient získal peníze na splacení dluhu.
Auto na leasing se nemůže nijak upravovat a samozřejmě ani prodat. I velký technický průkaz si ponechá leasingová společnost až do poslední splátky (pokud se nejedná o operativní leasing). S autem na úvěr klient může proti tomu nakládat podle svého uvážení.
U operativního leasingu bývá často omezen kilometrový nájezd. Pokud se tento limit překročí, doplácí se obvykle za každý ujetý kilometr navíc. Finančního leasingu se toto omezení zpravidla netýká.
Pokud by se do finančních potíží dostala leasingová společnost, hrozí v případě krachu zabavení vozidla na umoření dluhu.

Kolik si Češi půjčují na auto?
Vloni si Češi půjčili na auto více než v předešlém roce. Vyšší částky jsou ale způsobené především zdražováním automobilů a jejich náhradních částek. Kvůli vysoké inflaci se předpokládá, že tento trend bude vidět i letos.
Rok Průměrná výše půjčky nebo leasingu na nový osobní vůz Průměrná výše půjčky nebo leasingu na nový firemní vůz
2020 270 356 Kč 586 530 Kč
2021 306 821 Kč 625 259 Kč
________________________________________

Zdroj: 
Jan Široký INSIA, a.s., Specialista na spotřebitelské úvěry