finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Můžete si splnit své sny

Můžete si splnit své sny…


Stavební spoření


Stavební spoření je jeden ze základních finančních produktů, které mohou využít prakticky všichni občané ČR. Jeho atraktivita spočívá i v tom, že je podporován spoluúčastí státu a výhodnými podmínkami úvěrů pro financování bydlení.

Výnosy (vklady) ze stavebního spoření nepodléhají dani z příjmu.

Získání státní podpory je vázáno na dobu spoření nejméně 6 let. Následně může klient peníze vybrat a použít na libovolný účel nebo může požádat o úvěr ze stavebního spoření určený na financování bydlení.

Princip stavebního spoření spočívá v tom, že klient si určí cílovou částku, kterou chce naspořit. Po uzavření smlouvy posílá stavební spořitelně splátky každý měsíc, ale může platit i nepravidelně nebo jednou za rok. Stání podpora činí 15 % z  naspořené částky, maximálně 3.000 Kč ročně, a pro její získání je optimální spořit 20.000 Kč ročně.

Na co lze stavební spoření použít:


v případě, že klient nevyužije úvěru ze stavebního spoření (tzv. spořící varianta) dodrží dobu spoření nejméně 6 let, lze naspořené prostředky použít na libovolný účel.

 • Úvěr ze stavebního spoření může účastník stavebního spoření použít na financování bytových potřeb. Ty jsou definovány v zákoně č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a  doplněny v zákoně České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zejména se jedná o koupi, výstavbu a rekonstrukci rodinného domu, bytu, bytového domu a koupi stavebního pozemku.

Základní podmínky pro získání úvěru:


 • klient uzavřel smlouvu o stavebním spoření alespoň před 24 měsíci
 • ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc dosáhl zůstatek účtu minimálně 40% cílové částky
 • klient naspořil minimálně 40% cílové částky
 • klient splnil bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření, tzv. hodnotící číslo

V jaké formě lze úvěr ze stavebního spoření získat:


Meziúvěr ze stavebního spoření (překlenovací úvěr)

 • dává možnost k čerpání finančních prostředků ze stavebního spoření ještě v době, kdy klientovi nevznikl nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěry jsou poskytovány až do výše cílové částky po splnění stanovených podmínek

Řádný úvěr ze stavebního spoření

 • umožňuje klientovi čerpat úvěr bez poplatku s garantovanou sazbou po celou dobu splácení. Maximální rozdíl mezi úrokovou sazbou na spořícím účtu a úrokovou sazbou úvěru jsou 3 %. Úvěr je také možné kombinovat s hypotékou

Žadatel o úvěr:


 • fyzická osoba starší 18-ti let, s trvalým pobytem na území ČR

Schopnost žadatele úvěr splácet (bonita):


Musíte prokázat dostatečné a trvalé příjmy ke splacení úvěru. Schopni splácet úvěr jste tehdy, když vám po odečtení měsíční splátky úvěr, životního minima a dalších pravidelných výdajů (např. pojištění, splátky leasingu či jiných úvěrů) zůstane ještě určitá finanční rezerva. Orientačně si sami můžete ověřit svou bonitu pomocí kalkulačky.

zpět nahoru

 

Nabízené služby


 • Doporučení vhodného produktu na základě analýzy vašich finačních potřeb.
 • Výběr nejoptimálnější nabídky banky (výše úrokových sazeb, poplatků, apod.).
 • Uzavření smlouvy o stavebním spoření u vybrané banky.
 • Příprava podkladů v případě žádosti o úvěr ze stavebního spoření.
 • Projednání žádosti o úvěr s bankou.
 • Pomoc při plnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy pro čerpání úvěru.
 • Průběžné konzultace po celou dobu využívání produktu.
 • Pojištění rodinných domů, rekreačních objektů, bytů a staveb (rozestavěných i dokončených) za zvýhodněných podmínek.

Spočítejte si výnos ze stavebního spoření

 Kč
%
 Kč


zpět nahoru