finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Spoříte dětem? Ověřte si, kdo a jak může úspory vybírat

Rodiče či prarodiče, kteří chtějí spořit svým ratolestem, to nemají jednoduché. Zvláště, pokud chtějí peníze ukládat výhradně pro dítě, aby úspory získalo pouze ono samo, až dospěje. Nabídka bank je poměrně úzká a úspory dítěte chrání před výběry zákonným zástupcem jen omezeně.

Ve většině bankovních domů vám pro spoření dětem nabídnou speciální dětské účty se zajímavým úročením nad průměrem trhu, ale to jen do určité sumy.

To, že jsou určeny pro děti napovídá již samotný jejich název, například Beruška u Komerční banky, Slůně u ČSOB, Svěřenecký účet u LBBW či Dětské konto s vkladovým účtem od České spořitelny. Některé tyto účty mohou děti později využívat také samy, aby se naučily hospodařit s penězi, obsluhovat účet a používat platební kartu.

Jiné účty, jako například Era první konto, jsou výhradně spořicí. V některých bankách ale nepochodíte, protože umožňují sjednat účet až od 18 let věku. Nepůjde to například u ING Konta ani u eMAX spořicích účtů od mBANK.

S penězi disponuje zákonný zástupce dítěte

Pro založení dětského účtu je zpravidla nutné, aby se do banky dostavil zákonný zástupce dítěte, jinak tento účet banka neotevře. Samotná babička či dědeček tak nemusí u přepážky pochodit.

Dobré je také vědět, že majitelem dětského konta bývá sice přímo dítě, disponovat s penězi a účtem však mohou až do jeho dospělosti vždy jen zákonní zástupci dítěte.

Co je dobré vědět

Pokud víte, že vám rodiče či prarodiče spořili u konkrétní banky a nemáte k tomu doklady, nevěšte hlavu. Stačí, abyste zašli do této banky s dokladem totožnosti až dosáhnete plnoletosti. Bankovní úředník pak odpovídající účet či vklad podle vašich dokladů v systému banky vyhledá.
Těmi mohou být nejen rodiče, ale i opatrovníci nebo poručníci. Proto je dobré v bance zjistit, do jaké výše a za jakých podmínek smí zákonný zástupce s penězi nakládat. Třeba v Raiffeisenbank mohou rodiče či opatrovníci vybrat z dětského spořicího konta Včelička zhruba 20 tisíc korun, v jiných bankách mohou ale platit jiná pravidla.

Mezi bankovními účty pro děti je proti výběru úspor asi nejlépe zabezpečené Era první konto od Poštovní spořitelny se speciálním dodatkem. Samotný tento účet bez dodatku slouží jako spořicí účet, pokud ale k němu dodatek podepíšete, účet zabezpečíte před tím, aby z něj rodiče dítěte běžně vybírali. Tento dodatek podle zástupců banky totiž zamezuje jakýmkoliv výběrům a garantuje, že naspořenou sumu obdrží dítě až dosáhne plnoletosti.

Nicméně také u tohoto konta existuje možnost předčasného výběru úspor zákonným zástupcem. "Zákonný zástupce musí ale soudně doložit, že předčasný výběr použije v zájmu dítěte," vysvětluje Denisa Salátková, mluvčí Poštovní spořitelny.

Jak jsou chráněné před výběry další dětské účty

Vedle speciálních účtů pro děti vám v bankách mohou nabídnout také stavební spoření či pravidelné investování s dlouhým investičním horizontem. Podle vyjádření Jana Holínky z České spořitelny je možné tyto produkty uzavřít ihned po přidělení rodného čísla dítěte. Bankovní právníci ale tvrdí, že zákonný zástupce může za určitých podmínek vypovědět a tedy vyzvednout úspory i ze stavebního spoření.

Podle Hany Vaněčkové z Modré pyramidy je však ochrana před výběrem úspor na stavebním spoření jedna z nejvyšších. "Ze zákona jsou prostředky na účtu stavebního spoření v majetku účastníka stavebního spoření, tedy dítěte. A to bez ohledu na to, kdo stavební spoření založil a posílá na něj peníze," upozorňuje Vaněčková.

Některé stavební spořitelny proto v případě sporného výběru ze stavebního spoření dítěte, například u rozvedených rodičů, požadují, aby o výběru peněz rozhodl opatrovnický soud.

Dítě může získat úspory i ze životních pojistek

Další možností, kterou vám v tuzemských bankách nejčastěji nabídnou pro spoření dítěti, je investiční životní pojistka. Ta kombinuje zajištění finančních prostředků s pojistnou ochranou dítěte i dospělého. "Jde o dětské pojištění, které zajistí dítěti finanční prostředky pro jeho vstup do dospělosti i v případě ztráty živitele během jeho dětství. Při úmrtí pojištěného dospělého se automaticky všechny peníze uzamknou do konce pevné pojistné doby. Jsou tedy vždy blokovány tak, aby byly využity ve prospěch dítěte," popisuje Michal Teubner z Komerční banky.

U životních pojistek a penzijního připojištění, kdy určíte takzvanou obmyšlenou osobu, abyste úspory na těchto produktech vyjmuli z dědictví, musíte ale podle prezidenta Notářské komory ČR Martina Foukala počítat s tím, že s majetkem dítěte až do jeho dospělosti budou disponovat rodiče či jiní zákonní zástupci. Stejné to pak bude s majetkem i financemi, pokud zajdete za notářem a sepíšete s ním závěť, ve které určíte, co po vás dítě zdědí.

Zákon chrání úspory dětí spíše obecně

To, jak mohou s úsporami dětí rodiče či jejich zákonní zástupci nakládat, bylo podle Tomáše Kofroně z Raiffeisenbank před několika lety částečně omezeno i legislativou. "Možnost nakládání s penězi je omezena zákonem o rodině a občanským zákoníkem od roku 2007, kdy došlok novelizacím upravujícím možnost výběru hotovosti. Toto omezení se vztahuje na všechny dětské účty na českém trhu," říká Kofroň a dodává, že smyslem těchto úprav zákonů je chránit nezletilého majitele účtu před zneužitím účtů ze strany zákonného zástupce.

Co říká zákon o rodině
"Výnosu majetku dítěte lze použít nejprve pro jeho vlastní výživu a teprve potom přiměřeně i pro potřebu rodiny." (paragraf 37a zákona 94/1963 Sb.)
Zákon však neurčuje přesné hranice pro nakládání s úsporami dítěte. Jenom stanovuje, že zákonní zástupci mohou činit vše, co je běžné a teprve u nestandardních situací, jako je třeba prodej nemovitosti či cenných papírů, by měl rozhodnout soud. Podle expertů bank však neexistuje definice, co je běžná záležitost a co už ne a zákonný zástupce i banka si to mohou vykládat po svém.

"Banka nekontroluje a prakticky ani nemůže, jakým způsobem zákonný zástupce použije peníze dítěte. Je pochopitelně na zodpovědnosti zákonného zástupce, aby stanovená pravidla dodržel, a pokud tak neučiní, musí počítat s možnými důsledky," uzavírá Denisa Salátková.

Zdroj: 
idnes.cz