finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Šest nejasností o stavebním spoření

Stavební spoření má či měl snad každý. Je to zdánlivě nejjasnější finanční produkt. I kolem něj však koluje spousta otázek a mýtů. Některé z nich vysvětluje Helena Dušková z Wüstenrotu.

Jak vysoká je optimální cílová částka, na kterou by si klient měl uzavřít stavební spoření, když chce co nejvyšší roční zhodnocení úspor?
U spoření s čerpáním plné státní podpory dvou tisíc korun ročně (každoroční úložka 20 tisíc korun) vychází optimální částka u šestiletého spoření na 160 tisíc korun.
Jakmile by však klient spořil jen o několik měsíců déle než šest let, překročily by jeho úspory výši cílové částky, což je nežádoucí. Z dlouholeté zkušenosti víme, že zákazníci spoří většinou déle, proto vždy doporučujeme zvolit raději vyšší cílovou částku – v tomto případě alespoň 200 tisíc korun.

Klient si uzavřel spoření s cílovou částkou jeden milion korun. Neuvažuje však o úvěru, prostě jen podlehl přesvědčování poradce. Je ještě nějaká cesta zpět, aby nemusel platit vysoký poplatek za uzavření smlouvy?
Pokud ještě nepoukázal na stavební spoření žádnou platbu, je možné požádat o snížení cílové částky. Klientovi pak bude účtována úhrada za uzavření smlouvy podle nové, snížené cílové částky. V tomto případě je také možné požádat o zrušení smlouvy, za což klient nezaplatí žádné peníze, a založit si novou smlouvu na nižší cílovou částku.

Slovníček
• Bonita: Schopnost klienta splácet závazky, například úvěr ze stavebního spoření. Posuzuje se podle příjmů, výdajů, počtu vyživovaných osob, ale i věku, zaměstnání, bydliště.
• Cílová částka: Bývá rovna součtu vlastních vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků. Klient si ji obvykle stanovuje podle toho, kolik peněz chce mít od stavební spořitelny k dispozici. Překročení cílové částky stavební spořitelny neumožňují, její navýšení však ano. Podle cílové částky se stanovuje poplatek za sjednání smlouvy (obvykle jedno procento).
• Hodnotící číslo: Dosažení určitého hodnotícího čísla je jednou z podmínek k přidělení úvěru. Je to parametr závislý na výši úspor a dosavadní době spoření. Každá spořitelna ho stanovuje trochu jinak.
• Pravidelný vklad: Suma, již se klient zaváže pravidelně ukládat na účet stavebního spoření, obvykle to bývá minimálně 0,5 procenta cílové částky.
• Státní podpora: Lze získat nejvýše 2 000 korun za kalendářní rok, je to 10 procent z ročně uspořené částky. Nárok na výplatu státní podpory vznikne, pokud vydržíte spořit šest let nebo vám byl přidělen řádný úvěr.
• Řádný úvěr: Smí být poskytnut pouze na financování bytových potřeb, nejdříve po dvou letech po uzavření stavebního spoření za současného dosažení určeného hodnotícího čísla a naspoření určitého procenta cílové částky (stanovují spořitelny).

Jaký je rozdíl mezi řádným a překlenovacím úvěrem?
Nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření vzniká klientovi po splnění podmínek – trvání smlouvy 24 měsíců, naspoření nějaké části cílové částky (obvykle 40 procent) a dosažení určité výše ohodnocovacího čísla, které poměřuje zásluhy zákazníka – výši a délku spoření. Poskytnutím úvěru končí fáze spoření a klient si může uzavřít další smlouvu se státní podporou.
Překlenovací úvěr je určen k překlenutí doby, po kterou smlouva nesplňuje podmínky pro vznik nároku na úvěr ze stavebního spoření. Měsíční splátka překlenovacího úvěru se skládá z dospořování (do předepsané minimální úspory, oněch 40 procent) a splátky úroků, neobsahuje splátku jistiny. Po naspoření minimální částky a dosažení stanovené výše ohodnocovacího čísla dojde k přidělení cílové částky a překlenovací úvěr se "překlopí" v ten řádný. Pak klient začne splácet jistinu.

Jako výhoda stavebního spoření se často uvádí úvěr s jasně daným a předem známým úrokem a také možnost půjčku kdykoli splatit. Jak postupovat, když toho chci využít?
Možnost úvěr kdykoliv splatit (bez sankcí či poplatků) platí pouze pro úvěr ze stavebního spoření, ne pro ten překlenovací. Klient by měl nejprve požádat stavební spořitelnu o vyčíslení zůstatku dluhu a příslušnou částku jí pak poukázat.

V případě dědictví je možné mít dvě smlouvy se státní podporou. Změní na tom něco nový občanský zákoník?
Ano, zatím to je možné v případě úmrtí klienta do 31. prosince 2013. Podle novely zákona o stavebním spoření schválené v souladu s novým občanským zákoníkem nelze v případě úmrtí účastníka stavebního spoření smlouvu zdědit. To znamená, že smrtí majitele smlouvy o stavebním spoření tato zaniká, naspořené peníze samozřejmě budou předmětem dědictví.

Prý se může stát, že exekutor stáhne ze stavebního spoření peníze, a člověk tak přijde o státní podporu, i o tu již připsanou. Lze se nějak bránit?
Stavební spořitelna není oprávněna informovat klienta o takzvané žádosti exekutora o součinnost ani o blokaci na jeho účtu. Je to kvůli možného maření výkonu ze strany klienta. Situaci se dá zabránit pouze tím, že zákazník nebere na lehkou váhu výzvy k uhrazení svých dluhů, o kterých je vždy opakovaně informován písemně poštou.

Zdroj: 
jol, idnes.cz