finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Šel žádat o ruku, skončil v nemocnici. Co zahojí pojistky na „blbost“

S novým občanským zákoníkem začalo platit: poškození by neměli doplácet na škody, které jim způsobí někdo jiný. Nebojte se hlásit o svá práva. Když vás někdo poškodí, ptejte se, zda má pojistku na "blbost".

U pojišťovny musí uplatnit nárok viník.Pokud ji má viník sjednanou, nehradí škodu ze své kapsy. Újmu zahojí pojišťovna až do sjednaného limitu.
Odborně jde o odpovědnostní pojistky. V Česku jsou již dost běžné. A je dobré znát, jaké újmy mohou finančně odškodnit. To řada lidí stále neví a o škodu se nepřihlásí. Přitom je mají uzavřené tisíce domácností, majitelé nemovitostí, řemeslníci, lékaři, podnikatelé, obchodníci a začínají si je sjednávat i členové statutárních orgánů SVJ.

Je dobré vědět, že u všech pojistek na "blbost" platí tři základní pravidla:
• Pojištěný musí způsobit škodu někomu cizímu, tedy třetí osobě a nikoliv svým blízkým.
• Poškozený musí uplatnit nárok u viníka a musí být schopen prokázat, že mu byla škoda způsobena a v jaké výši (pomocí fotografií, dokladů, svědků, smlouvou o zakázce apod.)
• U pojišťovny pak musí uplatnit nárok viník.

Zmapovali jsme nejčastější škody, které viníci nahlašují u čtyř typů odpovědnostních pojistek pojišťovnám Allianz, České pojišťovně, České podnikatelské pojišťovně, ČSOB Pojišťovně, Generali, Kooperativě a pojišťovně Uniqa.

1.Pojištění občana v běžném občanském životě
Tato pojistka na "blbost" se sjednává spolu s majetkovým pojištěním, tedy s pojistkou domácnosti či stavby domu a bytu, nebo k cestovnímu pojištění. V některých pojišťovnách se dá uzavřít rovněž individuálně. Vztahuje se zpravidla na všechny členy domácnosti žijící s pojištěným včetně domácích mazlíčků, některé i na škody, které způsobí hospodářská zvířata. Pojišťovny z této odpovědnostní pojistky hradí újmy na zdraví, majetku a škody finanční. Vyjde poměrně levně. Pojištění na limity ve výši jeden až tři miliony přijde zhruba na 350 až 500 korun za rok.
Jaké situace pojistka odškodní, když jste pojištění:
Když vytopíte byt souseda, vaše děti během návštěvy u sousedů zničí či poškodí elektroniku, nechtěně rozsednou drahé brýle, rozbijí při hře okno, způsobí škodu ve škole. Váš pes pokouše cizího psa, zničí sbírku známek během návštěvy u sousedů, zakousne slepice… Při nákupu shodíte z regálu zboží a rozbijete ho. Při jízdě na kole porazíte chodce a zraníte ho. Shozený květináč z vašeho balkonu poškodí zaparkované cizí auto. Při vypouštění rachejtlí poškodíte cizí majetek. Na sjezdovce zraníte lyžaře.
Dochází i ke kuriózním újmám. V jedné z nich figuroval pes. Do bytu pojištěného se šel představit nastávající ženich. Nikdo z rodiny nevěsty ho ještě neznal. Když se otevřely dveře, vyběhl na něj pes a pokousal ho. Zranění bylo tak závažné, že musel být odvezen do nemocnice, byl v pracovní neschopnosti a ještě měl majetkovou škodu na šatech, které pes roztrhal.
Pozor však na pojistný podvod. Pokusy, kdy se dva domluví a chtějí uhradit škodu, která vznikla úplně jinak, se nemusejí vyplatit. Pojišťovny hlásí, že nejčastěji odhalují pokusy získat peníze za poškozené mobily, elektroniku či fotoaparáty, které údajně poškodily děti na návštěvě u sousedů.

2.Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
Sjednává se většinou spolu s pojištěním nemovitosti domu, v některých pojišťovnách se dá sjednat i samostatně. Jde o odpovědnost, která vyplývá z vlastnictví dané nemovitosti – pojištěný nemusí škodu zavinit, přesto je jeho odpovědnost dána. Odpovědnost se vztahuje na újmu třetí osobě, například na škody způsobené nájemníkům. Může krýt i škody za odpovědnost osob, které pojištěný pověří čištěním a údržbou chodníků, chodeb či prostranství, která patří k nemovitosti. Pojišťovny z ní hradí újmy na zdraví, majetku a škody finanční. Limity pojistného plnění bývají obdobné jako u pojištění odpovědnosti z běžného života, nejčastěji v rozpětí jeden až pět milionu korun. Roční pojistné se pohybuje v řádu několika set korun.
Jaké situace pojistka odškodní, když jste pojištění:
Když pád střešní krytiny, omítky, sníh či rampouch zraní kolemjdoucí, nebo poškodí cizí auto. Když prasklá vodovodní stoupačka vytopí nájemníky, ztrouchnivělý strom na pozemku pojištěného poškodí sousedům plot, nebo cizí zaparkované auto. Kolemjdoucí se zraní na neudržovaném chodníku, který je majetkem vlastníka.

3.Pojištění odpovědnosti podnikatele
Sjednat se dají pojištění na míru podle typu podnikání a toho, jaké škody může podnikatel někomu způsobit. Existují i speciální produkty například pro malé a střední podnikatele. Ceny se pohybují v širokém rozpětí od pár tisíc až po miliony korun ročně. Odvíjejí se od typu činnosti podnikatele, jeho dosahovaného obratu, rozsahu pojištěných rizik, zvoleného limitu a spoluúčasti.
Jaké situace pojistka odškodní, když jste pojištění:
Škála pojistných událostí, které lze odškodnit, je obrovská. Může jít o finanční újmu, škody na majetku, zdraví i psychickou újmu. Pro ilustraci pár příkladů z praxe – u lékaře to může být odškodnění za špatnou diagnózu, za pochybení při léčbě či operaci, u podnikatele a živnostníka za vadně vykonanou práci, v restauraci za nakažení salmonelou z jídla. V obchodě za zranění na mokré podlaze, nebo za zranění, které zákazníkovi způsobí pád nedostatečně upevněného zboží.

4.Pojištění odpovědnosti členů orgánů SVJ
Tyto pojistky zatím nejsou příliš běžné, ale s novým občanským zákoníkem se dá předpokládat, že jejich počet výrazně vzroste. V některých pojišťovnách se dají sjednat individuálně, jiné je uzavřou jen jako součást pojištění odpovědnosti celého společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev. Pojistné závisí především na velikosti SVJ, tedy počtu bytových jednotek a pohybuje se v řádech několika tisíců korun za rok. Limity pojistného plnění jsou obvykle jeden až pět milionů korun, výjimečně v desítkách milionů korun.

Jaké situace pojistka odškodní, když jste pojištění:
Pojištění se vztahuje na případy, kdy členové orgánů SVJ způsobí svým rozhodnutím nebo opomenutím škodu. Jde třeba o situaci, kdy výbor nechá pokácet stromy na pozemku společenství bez souhlasu úřadu a dostane za to pokutu. Nebo dostane pokutu za to, že opomene zajistit revizi výtahů, hasicích přístrojů, hromosvodů a plynu. Finanční újmu mohou vlastníci utrpět i tehdy, když výbor špatně a neodborně zkontroluje nějakou práci a je třeba něco opravit dodatečně za vícenáklady. Nebo členové orgánů SVJ poruší povinnosti spojené s údržbou a opravami v domě (praskne kanalizace, dojde k vyplacení domu, odpadne omítka a někoho zraní, poškodí zaparkovaná auta…). Jde také o případy, kdy výbor pro plánovanou opravu či rekonstrukci vybere málo firem do výběrového řízení, nezařadí tu správnou nejvýhodnější a někdo oprávněně a prokazatelně prokáže chybné rozhodnutí.

Zdroj: 
idnes.cz, Eva Sovová