finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Rychle se k penězům na stavebním spoření dostanete, jen když zaplatíte

Chcete-li se dostat ke svým penězům na stavebním spoření dříve, než uplyne šestiletá vázací doba, počítejte s i několikatisícovou pokutou od spořitelny. Další tisíce zaplatíte, pokud budete chtít své naspořené peníze dříve než za standardní tři měsíce. Ovšem na účtu je budete mít i během několika dnů.

Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete peníze a od banky nebo příbuzných si půjčovat nechcete? Pokud patříte mezi tu polovinu českého národa, která má rezervu naspořených peněz na účtě stavebního spoření, máte vyhráno.

Pro někoho to však může být Pyrrhovo vítězství a to především v případě, kdy ještě neuplynula zákonem daná šestiletá lhůta, po kterou je třeba mít peníze vázány na účtu nebo pokud peníze potřebuje velmi brzy.

Předčasné ukončení stavebního spoření: tisícové sankce

Od roku 2004 musí klient spořit minimálně šest let, aby měl nárok na státní podporu. Pokud chce získat tu nejvyšší možnou – tři tisíce korun – musí ročně uložit minimálně 20 tisíc korun. Za každý rok spoření připisuje stavební spořitelna svým střadatelům zálohy státní podpory od ministerstva financí. Všechny uložené peníze se klientům úročí zhruba dvěma procenty.

předčasný výběr

Pokud klient nedodrží vázací dobu, stavební spořitelna vrátí připsané zálohy státní podpory zpět ministerstvu financí.

Klientovi vyplatí jím uspořený vklad, úroky z něj i ze záloh státní podpory.

Za předčasné ukončení stavebního spoření klient zaplatí sankční poplatky.

Co se stane, pokud peníze potřebujete dříve než po uplynutí tzv. vázací doby šesti let? Odpověď je jasná, přijdete o připsané zálohy podpory od státu a navíc zaplatíte stavební spořitelně sankční poplatky za předčasné ukončení smlouvy.

Poplatky se vypočítávají z cílové částky, kterou jste si při uzavírání smlouvy stanovili. Nejvyšší poplatek 0,9 procenta požaduje Wűstenrot stavební spořitelna, ostatní spořitelny shodně od klientů vyberou 0,5 procenta z cílové částky. Vzhledem k tomu, že průměrné cílové částky dosahují výše 300 tisíc korun, spořitelny tak klientům strhnou mnohdy i tisíce korun.

Vzhledem k tomu, že na připsané zálohy státní podpory nemáte nárok, spořitelna je ministerstvu financí vrátí zpět. Po strhnutí sankčních poplatků vám vyplatí vaše úložky a úroky jak z uložených peněz, tak z připsaných záloh státní podpory.

Ukončíte-li stavební spoření po uplynutí vázací doby, ale ještě před naspořením cílové částky, spořitelna vám vyplatí veškeré vaše naspořené úložky, včetně připsaných záloh státní podpory a úroky z vkladů a podpory od státu.

"Zálohu státní podpory za rok, v němž klient podává výpověď, mu stavební spořitelna dle zákona o stavebním spoření vyplatí až následující rok, tj. poté, kdy ji jako přiznanou obdrží od ministerstva financí,"
upřesňuje výplatu podpory Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny.

nedospořili jste cílovou částku?

Naspoření cílové částky není podmínkou pro ukončení stavebního spoření.

Stavební spořitelny klienty nepokutují, pokud se rozhodnou zrušit stavební spoření po uplynutí vázací doby, ale ještě před naspořením cílové částky.

K penězům se dostanete až za tři měsíce

Důvodem pro předčasné ukončení smlouvy o stavebním spoření nebo ještě před dospořením cílové částky je nezřídka akutní potřeba peněz. Domníváte-li se, že zrušením stavebního spoření se ke svým penězům dostanete ihned, jste na omylu.

Spořitelny standardně využívají tříměsíční výpovědní lhůtu. Ta počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi spořitelnou. V praxi to znamená, že pokud stavební spořitelna dostane od klienta výpověď například 23. října, výpovědní lhůta běží tři měsíce od 1. listopadu a účet je zrušen k 31. lednu. 1. února stavební spořitelna posílá peníze na účet klienta.

Potřebujete-li peníze dříve, počítejte s dalšími podmínkami

Pokud se klient chce ke svým penězům dostat dříve než za tři měsíce, musí se přizpůsobit podmínkám spořitelen, které mu získání peněz znepříjemní. Kromě Wűstenrot stavební spořitelny si ostatní buď naúčtují poplatek nebo dřívější výplatu podmíní přelitím daného obnosu peněz z rušeného spoření do jiných produktů.

Přistoupí-li klient na podmínky spořitelny, za odměnu má peníze na účtě během několika dnů. Nejdříve, do 5 pracovních dnů od doručení žádosti do spořitelny, se jich dočká od Stavební spořitelny České spořitelny a Raiffeisen stavební spořitelny. Potřebuje-li klient Buřinky rychlejší výplatu peněz, požádá spořitelnu o prominutí výpovědní lhůty, za což zaplatí poplatek ve výši 0,5 procenta z cílové částky.

Chcete peníze dřív než za tři měsíce?

Buřinka (SSČS) - peníze do 5 pracovních dnů, poplatek 0,5 % z cílové částky

Liška (ČMSS) - termín pro dostupnost peněz odmítla sdělit, podmínkou je převedení minimálně 20 tisíc korun na vybraný účet u spořitelny (účet stavebního spoření nebo podílového fondu nebo penzijního připojištění)

Modrá pyramida - peníze do 7 dnů, poplatek 1 % z výše aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření

Raiffeisen stavební spořitelna - 1. peníze do 5 dnů, poplatek 2 % z cílové částky nebo
2. peníze do 10 dnů, bez poplatku, podmínkou je převedení minimálně 5 tisíc korun na jinou smlouvu u spořitelny

Wűstenrot stavební spořitelna - peníze do 15 dnů, bez poplatku i podmínek

Klient Raiffeisen má na výběr ze dvou možností. Tou první je, že může využít tzv. expresní výplatu, za což však zaplatí nejvyšší poplatek - 2 procenta z cílové částky a peníze má do pěti dnů.

Druhá možnost je bez poplatku a peníze člověk dostane do deseti dnů. Klient z rušeného stavebního spoření převede minimálně pět tisíc korun na jinou smlouvu u Raiffeisen stavební spořitelny, nebo si uzavře následnou smlouvu s minimálním počátečním vkladem pět tisíc korun a uhradí poplatek za její uzavření.

Modrá pyramida si za rychlé převedení peněz účtuje 1 procento z výše aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření. Klient si sám zvolí datum ukončení, které musí být minimálně sedm dnů po doručení žádosti do spořitelny.

Pokud chce klient Wűstenrot ukončit smlouvu dohodou, akceptuje spořitelna navržený termín jen za předpokladu, že návrh na ukončení smlouvy doručí na centrálu spořitelny alespoň 15 pracovních dnů před uvedeným datem.

Jediná Českomoravská stavební spořitelna odmítla upřesnit, do kdy nejdříve může její klient peníze dostat. Ke každému takovému žadateli přistupují individuálně. Nicméně Rostislav Trávníček, ředitel marketingu a komunikace spořitelny nás ubezpečil: "ČMSS vychází klientovi vstříc podstatným zkrácením výplatní lhůty." Klient tak může doufat, že lhůta pro výplatu peněz bude srovnatelná s ostatními stavebními spořitelnami.

Ovšem svou vstřícnost vůči klientům si spořitelna pojistila podmínkou zachování klientství, tedy uvázání se k jiným produktům. Pokud chce mít klient peníze dříve než za tři měsíce, musí ze zrušené smlouvy o stavebním spoření převést minimálně 20 tisíc korun na vybraný účet u Lišky – buď účet stavebního spoření nebo penzijní fond či podílový fond, které jsou v nabídce Českomoravské stavební spořitelny.

Zdroj: 
idnes.cz