finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Recenze autopojištění KLIKA od České podnikatelské pojišťovny

Jaro přineslo novinky mimo jiné i na trhu pojištění. V následujícím článku bychom se chtěli zmínit o novém produktu v rámci pojištění motorových vozidel z dílny České podnikatelské pojišťovny (ČPP), která je součástí rakouské skupiny VIG působící na našem území prostřednictvím hned tří značek, kterými jsou kromě ČPP i Kooperativa a Pojišťovna České spořitelny. Mottem mediální kampaně, která má nový pojistný produkt popořit, je: „Máte KLIKU, zaplatíme škodu i Vám!“. Podívejme se tedy, jaké to je mít či nemít Kliku.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jak zní celý název společnosti (dále jen ČPP), přišla na jaře letošního roku s novinkou na trhu pojištění motorových vozidel, konkrétně v segmentu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon č. 168/1999 Sb.), známém pod lidovým názvem povinné ručení. K němu zahájila prodej doplňkového pojištění kryjícího škody vzniklé na vozidle viníka nehody, které nazývá KLIKA.

Na první pohled by se mohlo zdát, že ČPP chce nabídnout jakousi náhradu havarijního pojištění. Avšak pojišťovna tvrdí, že jí jde hlavně o řidiče, kteří se stanou viníky dopravní nehody přesto, že jsou velmi zkušenými a především slušnými a zákona dbalými motoristy. Zatímco poškozeným je vzniklá škoda zaplacena z povinného ručení viníka nehody, samotný viník si škodu musí uhradit sám nebo ze svého havarijního pojištění, má-li je sjednáno. Pokud by motorista - viník nehody - chtěl na havarijním pojištění ušetřit, může být KLIKA možným řešením.

Doplňkové pojištění KLIKA však kryje škody na vlastním vozidle pouze za podmínky, že toto vozidlo současně způsobilo újmu na majetku nebo zdraví třetí osobě, a řidiči, který takovou újmu způsobil, vznikla podle příslušného zákona povinnost ji nahradit. Jednoduše řečeno, podmínkou vyplacení náhrady z připojištění KLIKA je současné vyplacení pojistného plnění z povinného ručení.

Škody na vozidle však mohou být způsobeny nejen střetem dvou nebo více vozidel, ale také pádem nebo nárazem vozidla na překážku či zvíře. V případech, kdy zjednodušeně nezpůsobíme škodu dalšímu řidiči, nám KLIKA bohužel nepomůže.
Připojištění je nabízeno pouze pro osobní, užitkové či nákladní automobily do 3,5 t a nelze jej sjednat v rámci krátkodobých, sezónních pojistných smluv.

Rozdíly KLIKY od konkurenčního produktu ČSOB
Pojišťovna nabízí KLIKU se dvěma limity maximální úhrady škod, tedy tzv. pojistného plnění, a tvrdí, že jimi pokryje až 50 % všech běžných škod na vozidlech. Volit je možno mezi 10 000 a 20 000 Kč na každou jednu škodu s tím, že jejich počet není v průběhu pojistného roku omezen. To je patrně největší rozdíl oproti v současné době jedinému obdobnému konkurenčnímu pojištění na trhu od ČSOB Pojišťovny, kde součet všech škod nesmí překročit limit 10 000 Kč. To znamená, že KLIKA nabízí mnohem vyšší limit pro hrazené škody.

Navíc klienti ČPP si mohou sjednat KLIKU k jakékoliv variantě povinného ručení, zatímco u konkurence jde o automatickou součást nejvyššího krytí.

ČSOB ale nabízí pojištění s platností na území celé Evropy, zatímco ČPP jej omezila pouze na Českou republiku a příhraniční provoz do 30 km vzdušnou čarou za hranice státu.
Zajímavostí je, že připojištění se sjednává v obou případech bez spoluúčasti.

Podmínkou ČPP je pak ještě provedení opravy vozidla v jejím smluvním servisu. Je-li současně pojištěno též havarijně, pak si pojištěný sám zvolí, ze kterého pojištění se bude plnit, nelze samozřejmě z obou současně.

Výhodou KLIKY však je mimo jiné i jedno ustanovení pojistných podmínek, že poskytnutí pojistného plnění není rozhodnou událostí s vlivem na bonus.
KLIKU lze získat v rámci běžící kampaně se slevou
V rámci reklamní kampaně spuštěné na začátku dubna mohou řidiči získat nové připojištění KLIKA k povinnému ručení až do 30. června 2017 za zvýhodněnou cenu.
KLIKA je opravdu výrazně levnější než klasické havarijní pojištění
K dnes již celkem běžným připojitěním úrazu řidiče nebo asistenčních služeb v případě poruchy vozidla, která pojišťovny přidávají k povinnému ručení, jde jistě o zajímavou variantu pro opravdu slušné řidiče, neboť cena je výrazně nižší oproti klasickému havarijnímu pojištění. Kliku lze totiž u ČPP pořídit podle ředitelky úseku marketingu Jolany Kolaříkové po dobu propagační akce již zhruba od 370 korun ročně, samozřejmě počítáno při nejvyšší variantě povinného ručení.

Zdroj: 
Zdeněk Bubák, Finparáda.cz