finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Rady, jak se neztratit v pojištění vozidel

Každý, kdo vlastní vozidlo, zřejmě již také řešil i jeho pojištění. Ovšem orientovat se v této problematice a vybrat vhodné pojištění vozidla, může být někdy docela oříšek. Možná i proto se lidé často obracejí na specialisty a pojištění pro své vozidlo řeší s pomocí operátorů nabízejících pojištění, kteří jim poradí nebo s nimi smlouvu rovnou dokončí.

Povinné ručení, nebo havarijní pojištění?
První „kámen úrazu“ přichází hned, jak začnete o pojištění svého vozidla přemýšlet. Bude vám stačit pouze povinné ručení nebo si máte raději sjednat i havarijní pojištění nebo alespoň vybrat některé z nabízených připojištění? Tak pravděpodobně právě tyto otázky se vám začnou hned honit hlavou. Jak to tedy je? Na co se vlastně jednotlivá pojištění vztahují a proč je dobré nespoléhat jen na samotné povinné ručení?
Povinnost uzavřít povinné ručení, jak nám rovnou napovídá i název tohoto pojištění, je zákonem dána pro všechny majitele vozidel, která jsou evidována v registru vozidel a provozována na veřejných komunikacích a to i za předpokladu, že jsou na této komunikací pouze odstavena. Povinné ručení má za úkol pokrýt škody způsobené provozem vozidla na majetku či zdraví třetích osob, nikoliv škod způsobených na pojištěném vozidle. Limity jsou vždy definovány v milionech korun a uvedeny jako limit na zdraví a limit na majetek.
Naopak havarijní pojištění je zcela dobrovolným pojištěním, které si sjednáváte jako krytí proti pojistným rizikům, která mohou ohrozit vaše, tedy pojištěné vozidlo. Nejčastěji se toto pojištění sjednává ve variantě allrisk, tedy jako krytí pro všechna rizika, kterými jsou havárie, živel, odcizení a vandalismus. Limity krytí se zde odvíjí od nastavené pojistné částky, která je v podstatě stanovena na základě současné hodnoty daného vozidla s ohledem na jeho stáří, stav a počet najetých kilometrů.

Nejčastější připojištění
Další možností, která vám může výběr pojištění pro vaše vozidlo zase o něco málo ztížit, je volba případných vhodných připojištění. Pokud máte své vozidlo pojištěno komplexně, tedy jak povinným ručením, tak i havarijním pojištěním, je pro vás mnoho nabízených připojištění vlastně bezpředmětných. Příkladem může být třeba připojištění střetu se zvěří, které je obvykle součástí přímo havarijního pojištění v rámci vybraného rizika havárie. Na druhou stranu k samostatně uzavřenému povinnému ručení rozhodně stojí za to některé z připojištění zvolit a pokrýt tak dané riziko i pro vaše vozidlo.
Ze statistik vyplývá, že až 30 % řidičů si k povinnému ručení některé z nabízených připojištění vybere. Jaká jsou nejčastěji žádaná připojištění? Prvenství v tomto žebříčku má již dlouhodobě pojištění skel vozidel. Pak následují, ovšem v podstatně nižším počtu, připojištění střetu se zvěří, rozšířených asistenčních služeb, živelní pojištění, úrazové připojištění a možnost náhradního vozidla v případě pojistné události.

Pár zajímavostí na závěr
I když je spojení „statistika nuda je“ pro nás všechny poměrně známé, v oblasti pojištění vozidel rozhodně není pravdivé a některé získané informace jsou více než zajímavé. Třeba to, že pojištění vozidel častěji řeší muži než ženy možná nikoho až tak nepřekvapí, ale věděli jste, že i muži si rádi nechají poradit a tak vyhledávají pomoc operátorů, kteří jim s pojištěním poradí? A i v oblasti výběru vhodných produktů se často nestačíme divit.
Lidé například často při výběru daného pojištění vůbec nereflektují obsah základního produktu pojištění a nezajímají se například ani o rozsah a charakter základní asistence, která je k povinnému či havarijnímu pojištění nabízena zdarma. Co ale s volbou produktu a limitů krytí u povinného ručení poměrně výrazně „zamávalo“ je zavedení Nového občanského zákoníku. Díky zrušené horní hranici případného odškodnění při újmách na zdraví si lidé více uvědomují možné riziko a tak volí tomu i odpovídající limity povinného ručení kolem 100 mil. Kč na zdraví a majetek.

Zdroj: 
Top-Pojištění.cz