finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

První výročí FLEXI životního pojištění: 200 000 pojištěných

Od ledna 2009 využívá pojistné ochrany v rámci FLEXI životního pojištění více než 200 000 osob.
Na téměř 120 000 smlouvách je tak pojištěno 140 000 dospělých a 65 000 dětí.Velký zájem o FLEXI se Pojišťovna České spořitelny rozhodla podpořit dalším vylepšením parametrů, které začnou platit od začátku roku 2010. K pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci bude možné sjednat rozšíření také o úrazové příčiny. Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin nabídne pojišťovna nově s individuálním koncem a možností volby různé výše i délky trvání pro oba pojištěné. Další novinkou je zjednodušení procesu zdravotního zkoumání.

„S odstupem času pravidelně vyhodnocujeme parametry našeho FLEXI životního pojištění a na základě průběžných diskuzí s našimi partnery a klienty jsme připravili několik nových vylepšení. Zásadní je nová možnost individuální volby rozsahu i délky pro všechny typy pojištění obou pojištěných nebo rozšíření pojištění pracovní neschopnosti o možnost připojištění úrazu,"

říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktůPojišťovny České spořitelny.

„Další úpravy FLEXI byly vyvolány změnami legislativy v oblasti důchodového pojištění a zákonné definice invalidity,"

dodává Petr Procházka.

 

Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin

bude možné založit pro každého pojištěného na jinou pojistnou částku. K tomuto pojištění navíc půjde sjednat individuální konec pojistného rizika v nižším věku než 75 let. Každý pojištěný na smlouvě může mít nastaven jiný individuální konec pojištění. Výhodou pojištění rizik s individuálním koncem neboli na zkrácenou dobu je především vysoké pojistné krytí za atraktivní cenu.


K pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci bude možné doplňkově sjednat také připojištění na úraz. Pro připojištění se nebude sjednávat samostatná pojistná částka, platit bude pojistná částka sjednaná pro pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Plnění bude klientovi poskytováno od 15. nebo 29. dne podle toho, jaká byla volba spoluúčasti u pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci.


Od nového roku dochází také k zjednodušení zdravotního zkoumání pro pojištění smrti, velmi vážných onemocnění a invalidity. Pro částky nad 500 000 Kč (u osob ve věku od 45 let nad 300 000 Kč) stačí klientovi vyplnit pouze základní zdravotní dotazník. Zdravotní dotazník, výpis ze zdravotní dokumentace a lékařskou prohlídku nyní pojišťovna vyžaduje po zájemci o pojištění až u částek nad 2 000 000 Kč (u osob ve věku od 45 let nad 1 000 000 Kč).


Nově již nebude dle zákona o důchodovém pojištění definována částečná a plná invalidita, ale budou rozlišovány tři stupně invalidity. Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky, pojištění zproštění od placení pojistného a pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty se nyní sjednává výhradně pro případ invalidity třetího stupně (kdy pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 70 %). Pro případy invalidity prvního a druhého stupně lze nově založit připojištění k pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky.

Zdroj: 
Pojistné produkty, Novinky na pojistném trhu