finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

PŘEHLEDNĚ: Jaké speciální nabídky můžete získat u životního pojištění

Štíhlí nekuřáci ušetří na pojistném. Pojistit si můžete i onemocnění způsobené klíštětem, náklady na asistovanou reprodukci či ztrátu řidičského průkazu ze zdravotních důvodů. S jakými dalšími novinkami přicházejí pojišťovny?

Závažné onemocnění, úraz či dokonce invalidita vždy znamenají značný propad v příjmech. Ochránit vás i vaše blízké může životní pojištění. Hlavními parametry pojistné smlouvy by mělo být krytí závažných rizik i dostatečně vysoké pojistné částky. Pokud právě zvažujete, že si životní pojištění sjednáte nebo chcete změnit stávající smlouvu, podívejte se, jaké jsou na trhu aktuální novinky.

Aegon Pojišťovna
Nové připojištění závažných onemocnění dětí, například epilepsie, rakoviny nebo tzv. dětské cukrovky.
Jako doplněk lze sjednat závažné zdravotní následky způsobené nejrůznějšími druhy nemocí, například ztráta schopnosti řídit auto může nastat v důsledku srdeční arytmie, cukrovky, poruchy vidění.
U rizika invalidity mají klienti garanci poskytnuté pojistné ochrany v případě změny podmínek výplaty invalidity ze strany státu.

Allianz
Pojištění Život je levnější až o 28 procent pro ty, kteří se starají o své zdraví. Zatímco kuřák s nadváhou zaplatí 808 korun měsíčně, nekuřáka s ideálním BMI (Body Mass Indexem) vyjde pojištění pouze na 596 korun.
Jako bonus jednoduché a přehledné pojistné podmínky.

Česká pojišťovna
U smluv Můj život nabízí pojištění pomoci obětem násilí do konce května zdarma. Jednorázová částka 30 000 korun obětem násilného činu (loupežné přepadení, přepadení, úmyslné ublížení na zdraví či domácí násilí). K nahlášení je třeba protokol Policie ČR. U domácího násilí je z pojištění možné plnit pouze jednou.
Pojištění asistované reprodukce: 50 000 korun na první pokus nehrazený z veřejného zdravotního pojištění pro ženy ve věku 15 až 35 let.
Asistence vyřízení pozůstalosti při úmrtí blízkého člověka: od jednání s pohřební službou po převod smluv na odběr energií.

ČPP
Připojištění celodenního ošetřování pojištěného.
Novinkou produktu Evoluce Plus je možnost prodloužení vstupního věku u vybraných rizik až do 70 let.
Připojištění vrozených vad dětí za vybrané diagnózy nebo závažné následky očkování.

ČSOB pojišťovna
Do konce srpna kampaň na životní pojištění, kdy v případě onemocnění způsobeného klíštětem vyplatí dvojnásobnou částku.
Pojištění invalidity je bez výluky na duševní nemoci pro všechny tři stupně invalidity.

Ergo
Exkluzivní investice do německých MEAG fondů (správce majetku Ergo a Munich RE).

Generali
Do výpočtu progresivního plnění zohledňují všechny trvalé následky, které byly hodnoceny více než 10 procenty, díky čemuž se klient dříve dostává do progresivního plnění a je mu vyplaceno více peněz.
Dětské sazby pro mladé až do 26 let věku bez ohledu na studium.
Pojištění poúrazové péče, kde je možné čerpat 100 000 korun na nehrazenou zdravotní péči: terapie, masáže, laserové operace či nákup kompenzačních pomůcek.

Komerční pojišťovna
Online životní pojištění Mutumutu lze sjednat elektronicky a klientům vrací až 30 procent z pojistného za to, že nekouří, sportují a chodí na pravidelné zdravotní prohlídky.
U produktu MojeJistota je výhodou, že způsobí-li jeden úraz více zranění, procenta se sčítají a vyplácí se celkový procentuální součet.
U smluv sjednaných do konce května navíc u pojištění pro případ hospitalizace vyplatí dvojnásobné plnění.

MetLife
Odměňují klienty za zdravý životní styl a méně riziková povolání: sleva až 37 procent; kromě nekuřáctví či preventivních prohlídek oceňují třeba i dárcovství krve.

NN Životní pojišťovna
Od června chystají plnění trvalých následků od 10 procent tělesného poškození za levnější pojistné.
Navýší progresivní plnění následků úrazu na osminásobek pojistných částek.
Pro dětská pojištění zavedou dvojnásobné plnění u úrazů, které se stanou o letních či zimních prázdninách.
U pojištění hospitalizace prodlužují maximální věk až do 75 let.

Uniqa
Štíhlí nekuřáci ušetří na pojistném asi 28 procent.
U úrazového pojištění zvyšují možnou progresi až na desetinásobek sjednané pojistné částky.
U diagnózy schizofrenie vyplatí odškodnění i u prvního stupně invalidity.
Velká lékařská zpráva už nebude potřeba u částky do pěti milionů korun a věku žadatele do 45 let.
Nečerpá-li klient úvěr, obejde se bez podrobného zkoumání zdravotního stavu až do věku 55 let a pojistné částky až tři miliony korun.
Pojištění horních končetin pro případ úrazu nebo specifické choroby, jako je zánět karpálního tunelu či artritida.
Pojištění pro případ ztráty řidičského průkazu ze zdravotních důvodů, hlavně pro řidiče z povolání. Přijde-li klient o ŘP ze zdravotních důvodů, je mu vyplácena měsíční renta až 9 000 korun měsíčně.
Pojištění předdůchodové renty pro ty, kteří už nejsou schopni před nárokem na penzi vykonávat dosavadní povolání a potřebují přejít na lehčí práci nebo zkrátit úvazek – renta jim dorovnává předchozí vyšší výdělek.

Zdroj: 
Jolana Nováková, idnes.cz