finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Pořiďte si nemovitost k pronájmu. Banky nabízejí speciální hypotéky

Současné nízké ceny bytů a úrokové sazby hypoték na historických minimech představují nejlepší kombinaci pro pořízení nemovitosti. Pokud už bydlíte ve vlastním a máte volnou hotovost, není od věci investovat do bytu určeného k pronájmu.

Příjmy z pronájmu vám pak pomohou hypotéku splácet. S tím počítají i banky, které při posuzování klientovy žádosti o hypotéku kladou důraz i na budoucí příjmy, které budou plynout z pronájmu kupované nemovitosti.

Ovšem tyto příjmy musíte bance prokázat dopředu. Nestačí, že jí sdělíte svůj úmysl byt pronajímat, musíte zároveň předložit buď již uzavřenou smlouvu s nájemníkem, nebo smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, nebo doložit příjmy z pronájmu v daňovém přiznání.

O hypotéky na pronájem je zájem
Zapamatujte si
• Pokud financujete hypotékou nemovitost, kterou pronajímáte, nemůžete si odečítat úroky z hypotečního úvěru od základu daně z příjmů.
• Zákon o daních z příjmů totiž uvádí, že od základu daně je možné odečíst úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru na bydlení, jen pokud byl úvěr byl použit na řešení vlastních bytových potřeb.

Podle vyjádření bank mají klienti o hypotéky, kterými investují nákup nemovitosti k pronájmu, zájem. Například Markéta Dvořáčková z Equa bank zmiňuje, že zhruba 15 procent všech poskytnutých účelových hypoték je k budoucímu pronájmu. Zájem potvrzují i zástupci dalších bank, například Komerční banky, Volksbank či Wüstenrot.

Financovat nemovitost k pronájmu můžete jak standardní hypotékou, tak speciálním hypotečním produktem určeným právě pro tento účel. Tyto speciální hypotéky na investice, které má v nabídce jen několik bank, se od standardních hypoték určených na financování vlastního bydlení, téměř neliší.
Jak čerpání, tak splácení se řídí shodnými pravidly jako u ostatních účelových hypoték. Stejně tak i do zástavy musíte poskytnout pořizovanou nemovitost nebo jinou nemovitost na území České republiky.

Speciální hypotéky na investice s kratší splatností
Pokud budete chtít čerpat hypotéku na investici, musíte mít už něco naspořeno. Banky vám půjčí peníze jen do 70 procent (například Wüstenrot) až 90 procent (například Volksbank) hodnoty zástavy.

Některé banky výši hypotéky limitují i maximální částkou. Zatímco například Česká spořitelna a Komerční banka poskytnou hypotéku maximálně do 20 milionů korun, u Volksbank si můžete na investici standardně půjčit jen sedm milionů korun.

Nabídka hypoték na investice
Banka Produkt Úroková sazba (pro fixace: rok, 3 roky, 5 let) Výše úvěru k hodnotě zástavy
Česká spořitelna Business hypotéka individuální, mírně vyšší než u hypoték na vlastní bydlení banka neuvedla, max. výše úvěru 20 milionů korun
Hypoteční banka Hypotéka na pronájem (1) 4,69 %, 3,99 %, 3,99 % (2) do 85 %
Komerční banka Investiční hypotéka od 4,09 %, 2,99 %, 3,09 % do 85 %, max. 20 milionů korun
LBBW Bank IQ Hypotéka na pronájem od 3,59 %, 2,99 %, 2,73 % banka neuvedla, max. výše úvěru 12,5 milionu korun u fixní sazby nebo 10 milionů korun u pohyblivé sazby
Poštovní spořitelna Era hypotéka se službou Hypotéka na pronájem 4,69 %, 3,99 %, 3,99 % (2) do 85 %
UniCredit Bank Nerezidenční hypoteční púvěr pro všechny tři fixace 2,99 % (3) do 70 %
Volksbank Hypotéka bez starostí neresidenční 5,09 %, 4,69 %, 4,39 % do 90 %, max. výše úvěru do 7 milionů korun (4)
Wüstenrot Hypotéka na pronájem roční fixaci úrokové sazby neposkytují, 4,14 %, 4,29 % do 70 %

Zdroj: banky; Poznámky: (1) určena k financování dvou a více nemovitostí jednou smlouvou; (2) fixace pro hodnotu zástavy 85 %, hodnota zástavy 70 %: 4,49 %, 3,79 %, 3,79 %; (3) od 3 milionů korun a výše úroková sazba pro všechny tři fixace 2,89 %); (4) v individuálních případech až 1 milion eur

Ještě s jedním omezením je třeba počítat. Ne všechny banky vám umožní využít maximální dobu splácení, kterou mají nastavenu u standardních hypoték. Například Česká spořitelna a UniCredit Bank požadují splacení hypotéky do 15 let (standardně až 30 let), Volksbank má nastavenu maximální dobu splatnosti na 20 let (30 let) a Hypoteční banka společně s Poštovní spořitelnou vyžadují splacení hypoték na pronájem nejpozději do 25 let (standardní splatnost je až 40 let).

Zdroj: 
idnes.cz, Barbora Buřínská