finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Pojišťovna ČS připsala klientům výborné zhodnocení

Klienti Pojišťovny České spořitelny se mohou radovat z dosaženého zhodnocení připsaného k jejich životní pojistce za rok 2009. V průměru napříč portfoliem pojistných smluv s garantovaným výnosem se jedná o roční zhodnocení 4,1 procenta.

„I když minulé dobré výsledky nezaručují stejnou výkonnost i v budoucnu, svědčí skvělé loňské zhodnocení o dobře zvolené investiční strategii a o schopnosti pracovat s finančními prostředky i v době krize,“

shrnuje výsledky generální ředitel Pojišťovny České spořitelny Petr Zapletal.
„Jsme na to opravdu hrdí a i za klienty velice rádi.“

Spořicí složka v současné době nejprodávanějšího produktu FLEXI životní pojištění byla klientům se sjednanými pravidelnými platbami pojistného v roce 2009 zhodnocena 5,6 % p. a. Velice příjemné zhodnocení jistě potěší i klienty starších produktů, které oproti garantovaným třem procentům (resp. dvěma procentům) dosáhly zhodnocení 3,6 % p. a. (resp. 3,1 % p. a.). Pojišťovna České spořitelny tak dokázala zhodnotit prostředky, které si všichni klienti garantovaných pojistek dohromady určili na spoření, výbornými 4,1 % p. a. Ve srovnání s ostatními (především spořicími) produkty na trhu, které garantují určité zhodnocení, se jedná o nadstandardní výsledek.

Velice dobře si v loňském roce vedla také investiční pojištění s negarantovaným výnosem. Ve srovnání s rokem 2008 si v roce 2009 tato investiční pojištění výrazně polepšila. Z červených čísel se prakticky ke své původní hodnotě díky výbornému ročnímu zhodnocení (157 % a 99,8 %) i v roce 2008 vyhouply nejvíce postižené pojistky s investicí do fondů Sporotrend či Top Stocks. Jejich výsledky tak dokládají obecnou poučku, že rizikovější aktiva je třeba držet dlouhodobě. Přesný stav nabízených fondů je možné nalézt na webových stránkách pojišťovny.

Důvěra, kterou klienti v Pojišťovnu České spořitelny mají, se odráží také v rychlém nárůstu nových smluv. Jen v prosinci 2009 bylo uzavřeno 17 000 nových smluv FLEXI. Od loňského roku, kdy byl produkt uveden na trh, spravuje pojišťovna bezmála 140 000 smluv FLEXI životního pojištění. Protože FLEXI je rodinnou pojistkou, na kterou může být pojištěna opravdu celá rodina, je jen tímto produktem kryto až čtvrt milionu osob. Celkově pojišťovna spravuje 674 000 smluv a poskytuje ochranu před riziky takřka 1,5 milionu pojištěným. Rekordní růst nových smluv se rovněž odrazil ve více než 38% růstu běžně placeného pojistného (pravidelně placené částky pojistného).

Výnosy na hlavních produktech

ProduktZhodnocení za rok 2009
FLEXI životní pojištění
běžně placené (garantovaný výnos 2,4 %)
5,6 %
FLEXI životní pojištění
jednorázově placené a mimořádné vklady (garantovaný výnos 0 %)
2,3 %
Flexibilní životní pojištění FLEXI (garantovaný výnos 3 %)3,6 %
Flexibilní životní pojištění FLEXI (garantovaný výnos 2 %)3,1 %
Flexibilní životní pojištění JUNIOR (garantovaný výnos 2 %)3,1 %
Produkty tradičního životního pojištěníø 5,2 %
Celkem za pojistné produkty s garantovaným výnosem3,9 %

Pozn.: Všechny výnosy jsou v tiskové zprávě uváděny v hrubém vyjádření.

Zdroj: 
PČS