finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Pojišťovna České spořitelny spouští novou akci s FLEXI životním pojištěním

Pojišťovna České spořitelny spouští novou akci. Vyplatí dvakrát víc klientovi, který se v důsledku úrazu stane plně invalidním. Speciální akce se týká každého, kdo si v období od 15. září do 30. listopadu 2014 sjedná FLEXI životní pojištění s rizikem invalidity III. stupně. Pojišťovna tím pokračuje v upozorňování na závažné životní situace.

Pojišťovna České spořitelny přichází v letošním roce již s třetí akcí podobného charakteru. Předchozími dvěma kampaněmi pojišťovna podpořila sjednání rizik velmi vážných onemocnění a trvalých následků způsobených při dopravní nehodě. Novou akci tentokrát pojišťovna podpoří také reklamou v televizi a na internetu.

V současné době pojišťovna upozorňuje na podceňované riziko invalidity a do 30. 11. 2014 motivuje klienty, aby se na něj pojistili za zvýhodněných podmínek. Když se v důsledku úrazu stanou plně invalidními, dostanou dvojnásobek sjednané pojistné částky, maximálně o 1 mil. Kč více.

„Invalidita třetího stupně je stav, ve kterém je naše schopnost pracovat snížena o více než 70 %. Trvalé následky takového rozsahu nám může způsobit jak ošklivý pád na lyžích, tak vážná dopravní nehoda,“ popisuje důvody přiznání třetího stupně invalidity Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

„Náklady na nákup auta, na úpravu bydlení na bezbariérové, na speciální rehabilitační pomůcky i na léčbu se snadno mohou vyšplhat k milionu korun. V takovou chvíli se pojistka hodí,“ říká Petr Procházka.

Každá pátá státem přiznaná invalidita třetího stupně je u mladých lidí do 25 let způsobená úrazem. Takový člověk má jen malou šanci na plnohodnotné uplatnění v životě. Navíc vyměřený invalidní důchod nikdy nestačí na všechny potřebné výdaje jednotlivce.
FLEXI životní pojištění
FLEXI životní pojištění umí pojistit spolu se třetím stupněm invalidity také první a druhý stupeň a potřebu dlouhodobé péče ve stupni závislosti II. a vyšším. Klienti si mohou pojistit jak invaliditu způsobenou úrazem, tak nemocí.

Co ještě životní pojištění FLEXI nabízí?
Kromě této akce pojišťovna nabízí i bonus za věrnost a za bezeškodní průběh.

Bonus za věrnost
Bonus za věrnost se týká smluv uzavřených minimálně na 20 let. Klient získá bonus ve výši 5 % ze sjednaného a skutečně zaplaceného pojistného za prvních 15 let trvání smlouvy.

Bonus za bezeškodní průběh
Bonus ve výši 10 % z celkového rizikového pojistného získá klient každých pět let, pokud v tomto období nedojde k pojistné události.

Zdroj: 
Finparáda.cz, Veronika Dusová