finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Pojistit celou rodinu v jedné smlouvě je možné. Má to však i rizika

Pojišťovny často nabízejí balíčky životního pojištění pro celou rodinu a v některých případech dokonce i pro ty, kdo nejsou příbuznými. Vyplatí se takovou pojistku uzavřít? Na první pohled ano, vše se vyřídí během jednoho „papírování“ a často lze díky zahrnutí více pojištěných získat i zajímavou slevu na pojistném.
V některých situacích je ale společná smlouva spíše komplikací. Na co byste měli myslet, když zvažujete sjednání takového pojištění?
Motivací sjednat společné životní pojištění pro členy rodiny bývá často snaha ušetřit na pojistném. Jedna společná smlouva vyjde většinou skutečně levněji, než kdyby měl každý její člen pojištění vlastní. Od určité výše pojistného totiž nabízejí některé pojišťovny různě vysoké slevy, a když se sečtou částky za každého pojištěného, lze získat i vyšší slevu. Obvykle se sleva pohybuje ve výši 10 až 15 procent, výjimečně 20 procent z pojistného. V případě sjednání smlouvy několika lidí na vyšší částky, může úspora činit i několik stokorun měsíčně.
Dnes jsou smlouvy pro více lidí o poznání flexibilnější, než tomu bylo v minulosti. Už tak není nutné mít jedno „řešení“ pro všechny. Jednotliví členové domácnosti mohou být pojištěni na rozdílná rizika a na různě vysoké částky. Pokud některý z členů rodiny vydělává výrazně více a ztráta takového příjmu by rodinu citelně finančně zasáhla, je možné nastavit jeho pojištění na vyšší částku než například u druhého partnera, který vydělává méně. Pro každého lze také sjednat rozdílnou délku pojištění.

Pokud si sjednáte společnou pojistku, u které i zároveň investujete, můžete ušetřit i na pravidelném poplatku za vedení jedné namísto více smluv. A pro někoho může být také výhodou, že se „stará“ pouze o jednu smlouvu a snáze si ohlídá například roční platby pojistného.
To jsou všechno racionální argumenty, které hovoří pro to sjednat pouze jedno společné rodinné pojištění. Při detailnějším pohledu ale narazíme na možné komplikace.

1.Komplikace v případě nemocí
Ta první může nastat už při sjednávání smlouvy. Stačí, když jedna z pojišťovaných osob má závažnější zdravotní problémy. Zkoumání jejího zdravotního stavu může prodloužit přijetí celé pojistky a může se stát, že pojišťovna uzavření smlouvy dokonce odmítne. Tato situace naštěstí není v praxi až tak častá.

2.Komplikace v případě smrti
Vážnější problém spočívá v nečekaném a nežádoucím zániku pojistné ochrany. O co se jedná? Jeden člen rodiny je na společné smlouvě vždy označen za tzv. hlavní pojištěnou osobu. A u řady rodinných smluv je ujednáno, že při smrti tohoto hlavního pojištěného dochází k zániku pojištění ostatních. Pokud by například při dopravní nehodě zemřel hlavní pojištěný a ostatní přežili, mohlo by dojít k problémům s výplatou odškodnění všech přeživších. Jejich pojištění totiž zaniklo úmrtím hlavního pojištěného a trvání pojistné smlouvy je podmínkou pro výplatu odškodnění například u hospitalizace, léčení úrazu nebo pracovní neschopnosti.
U některých pojišťoven smlouva automaticky nezaniká, ale je požadována rychlá reakce v délce tří měsíců, kdy může být rozhodnuto o pokračování smlouvy. Pojištění je však obvykle poslední věcí, na kterou člověk v takových chvílích myslí. Existuje také několik rodinných pojistek, kde k zániku pojistné smlouvy ve výše uvedených důvodech nedochází, ale zužuje se výběr a takové pojištění nemusí nutně splňovat naše ostatní požadavky.

3.Konec vztahu, konec pojištění?
Komplikace typicky nastávají i v případě rozvodů (rozchodů), kdy se manželé (partneři) složitě domlouvají o vypořádání nejen svých finančních záležitostí. Tím, kdo pojistnou smlouvu může vypovědět, je totiž pouze pojistník. Obvykle je to jeden z pojištěných, který současně jednou platbou platí pojistné za všechny ostatní. Když pojistník smlouvu vypoví, zůstanou ostatní bez pojistné ochrany a nemusí o tom ani vědět. Sjednání nového pojištění pro ně může být z řady důvodů (například zdravotních) již složitější.
Opačný problém nastává u vybraných rodinných smluv, u kterých nejde ze smlouvy odstranit druhá pojištěná osoba, pokud s tím nesouhlasí. Dokonce pojistníkovi nemusí být umožněno ani smlouvu vypovědět bez podpisu druhého pojištěného. Pokud dojde k rozvodu, jeden z manželů může být pojištěn zadarmo a pojistník s tím nic neudělá, respektive může jen nechat smlouvu zaniknout pro neplacení.

Sleva není všechno
U rodinných pojistek je třeba také počítat s tím, že v případě společné pojistné smlouvy může získat daňové úlevy za životní pojištění jen ten, kdo je ve smlouvě uveden jako pojistník. V případě dvou vydělávajících rodičů, tak bude moci případné daňové úlevy uplatnit pouze jeden z nich. Sleva přitom může dosáhnout až 3 600 korun za rok. Toto vás pochopitelně zajímá jen v případě, kdy chcete na smlouvě alespoň minimálně investovat, aby byla splněna jedna z podmínek pro získání daňové úlevy.
Možnost získat „rodinnou slevu“ v životním pojištění je lákavé, ale pokud se chcete vyhnout některým z popsaných problémů, je nutné pečlivě vybrat pojišťovnu. Některým komplikacím zabráníte ovšem jen v případě, kdy oželíte slevu, a každý dospělý si sjedná vlastní individuální smlouvu.

Zdroj: 
pro idnes.cz, Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust