finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na milionové škody způsobené při sportování

Pojištění odpovědnosti se vztahuje také na sportovní úrazy. Jejich následky mohou jít často až do milionů, neboť náklady na léčbu, náhrady pracovní neschopnosti či případná invalidita nejsou zdaleka výjimečnými doprovodnými jevy. Viníka mohou naprosto zruinovat.

Pan Novák jel na kole na výlet a v obci na přechodu přehlédl pana Dvořáka. Srazil ho k zemi a přivodil mu závažné poranění hlavy, které si vyžádalo rok pracovní neschopnosti, a následně vedlo k plné invaliditě. Celková škoda včetně výdajů na léčbu a náhrady pro pana Dvořáka a jeho rodinu činila téměř 11 milionů korun. Protože byl pan Novák dostatečně pojištěný, uhradila za něho tuto částku pojišťovna.

To je jen jeden z mnoha příkladů, kdy za pojištěného zaplatila vysoké odškodnění jeho pojišťovna. Česká asociace pojišťoven (ČAP) spouští v pořadí už osmé pokračování informační kampaně „Únor měsíc pojištění“. Letošní ročník se přitom zaměřuje právě na Pojištění odpovědnosti v občanském životě, které pokrývá také škody způsobené při rekreačních sportech a odpočinku. „Při sportu dochází k nejvyšším průměrným škodám z důvodu častého způsobení škod na zdraví. Z našeho průzkumu vyplývá, že 79 % dotazovaných sportuje. Celých 76 % z těchto rekreačních sportovců se věnuje cyklistice, 38 % lyžování a 38 % bruslení. U všech těchto sportů je poměrně vysoké riziko způsobení újmy nejen sobě, ale i druhým, kteří pak mají nárok požadovat bolestné a další náhrady. V případě, že k újmě došlo v důsledku porušení nějakých závazných pravidel, může dojít i k regresu nákladů na ošetření a léčbu, které vynaložila zdravotní pojišťovna. Proto má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě významný smysl,“ vysvětluje vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová.

Důležitost pojištění odpovědnosti dokládají také zkušenosti Čechů, kdy 25 % už svému okolí způsobilo škodu na majetku nebo zdraví, a 47% byla naopak odpovědnostní škoda na zdraví nebo majetku způsobena.

Frekvence škod na zdraví souvisí jak s popularitou sportu, tak i s jeho charakterem. Obvykle se jedná o sporty nebo činnosti, kde je větší pravděpodobnost nechtěného kontaktu s druhými osobami. „Ke škodám dochází na zimních stadionech, v aquaparcích, bazénech, ale i v parcích nebo na oblíbených, ale často velice frekventovaných cyklostezkách,“ uvádí Marcela Kotyrová a uzavírá: „V zimě jsou ukázkovým příkladem horské sjezdové tratě, na kterých dochází velice často ke střetu lyžařů nebo snowboardistů.“

Výše pojistného plnění se u podobných škod pohybuje v řádu stovek tisíc až milionů korun. Pokud se jedná například o poškozeného v produktivním věku, pracujícího na manažerské pozici s vysokým platem, mohou v případě invalidity jeho kompenzaci příjmu dosahovat částek v řádech desítek milionů korun.
U škod na zdraví mohou být vedle bolestného a ztížení společenského uplatněny i další nároky:
• náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo ušlý zisk u OSVČ
• náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, jeho osobu nebo domácnost
• náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Konkrétní příklady škod způsobených při sportu a rekreaci:
• Na bobové dráze pojištěný neřídil vozík dostatečně bezpečně, narazil do vozíku před sebou a katapultoval z něho osobu, která skončila se zlomeninou nohy a vyraženým dechem mimo dráhu. Té pojišťovna uhradila bolestné, ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náklady na ošetřování v domácí péči i náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou v celkové hodnotě 153 000 Kč.
• Nešťastným skokem do bazénu způsobil pojištěný plavec druhému závažné poranění páteře, které způsobilo trvalé následky. Celková škoda dosáhla výše 1 480 000 Kč
• Pojištěný cyklista na cyklostezce srazil a vážně zranil bruslaře (podnikatele), který utrpěl dvojitou komplikovanou zlomeninu kotníku. Tomu pojišťovna uhradila bolestné, ušlý zisk, následné ztížení společenského uplatnění i náklady na rehabilitaci v celkové hodnotě 915 000 Kč.
• Lyžař srazil na sjezdovce nechtěně jiného lyžaře. Srážka způsobila poškozenému několikanásobnou zlomeninu žeber s proražením plíce a komplikované zlomeniny dolních končetin. Poškozený nárokoval bolestné, náklady na péči o poškozeného
a náhradu ztráty na ušlém zisku. Celková škoda představovala 780 000 Kč.
• V aquacentru na tobogánu pojištěný nedodržel časový odstup, dojel před ním jedoucí osobu, které způsobil poranění páteře s následným trvalým omezením pohyblivosti. Celková škoda zahrnovala bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, náklady na péči o poškozeného, náklady na bezbariérové úpravy bytu i náklady vynaložené zdravotné pojišťovnou a dosáhla 19,5 milionu korun.

Zdroj: 
ČAP