finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Penzijní fondy stanovily sankční poplatky na 800 korun

České penzijní fondy mohou od letošního srpna účtovat klientům, kteří ukončí penzijní připojištění v prvních pěti letech, sankční poplatek až 800 korun. Všechny fondy toto maximum využijí u převodu smlouvy ke konkurenci.

Změnit penzijní fond v prvních pěti letech penzijního připojištění bude stát klienta 800 korun. Přesně tolik budou od 1. srpna účtovat těmto klientům české penzijní fondy, které peníze.cz oslovily. Využijí tak maximálně možnost, kterou jim dala novela zákona o penzijním připojištění. Ta umožňuje fondům stanovit sankční poplatek za vyplacení odbytného či za převedení připojištění do konkurenčního fondu v prvních pěti letech trvání připojištění až ve výši 800 korun.

Nižší poplatek zaplatí u některých fondů klienti, kteří v prvních pěti letech spoření svůj účet zruší a nechají si vyplatit odbytné. V penzijním fondu České spořitelny za tuto transakci zaplatí 200 korun. „U tohoto poplatku jsme vzali v úvahu, že klient na rozdíl od převodu vypovídá často smlouvu z důvodu finanční tísně,“ uvádí Hana Trhoňová z tiskového centra České spořitelny.

U penzijního fondu Komerční banky (PF KB) bude klienty stát zrušení smlouvy a vyplacení odbytného od 200 do 800 korun. „Nejvyšší poplatek budeme požadovat při předčasném ukončení smlouvy odbytným v době trvání smlouvy od jednoho do dvou roků. S délkou smlouvy se poplatek snižuje,“ říká Vojtech Kubec, ředitel obchodního úseku a marketingu PF KB. Ostatní oslovené penzijní fondy si od klientů, kteří budou chtít vyplatit odbytné v prvních pěti letech od uzavření smlouvy o penzijním připojištění, vezmou celých 800 korun.

Jaké sankční poplatky budou od 1. srpna účtovat penzijní fondy

Penzijní fond Poplatek za zrušení a výplatu odbytného* Poplatek za zrušení a převod k jinému fondu*
AEGON PF 800,- 800,-
Allianz PF 800,- 800,-
AXA PF 800,- 800,-
ČSOB PF (Stabilita, Progres) 800,- 800,-
Generali PF 800,- 800,-
ING PF 800,- 800,-
PF České pojišťovny 800,- 800,-
PF České spořitelny 800,- 800,-
PF Komerční banky 800,- 800,-

Pozn. * platí u smluv, u nichž neuplynulo od jejich uzavření pět let
Zdroj: Penzijní fondy

Výši poplatku penzijní fondy zdůvodňují náklady na získání klientů a ukončení či předčasný převod jejich smluv. Některé uvedly, že tím kompenzují náklady na zapracování změny zákona do interních systémů.

Oslovené fondy si od zavedení poplatků slibují, že výrazně ubude klientů, kteří v prvních letech připojištění smlouvy rušili či převáděli ke konkurenci. Například u Penzijního fondu České spořitelny loni 70 procent klientů, kteří fond opustili, měli připojištění sjednáno méně než pět let. U PF ING činil podíl klientů, kteří odešli a smlouvu měli méně než pět let, 47 procent ze všech klientů, kteří v tomto roce penzijní připojištění u ING zrušilo.Penzijní fondy AEGON a Allianz hovoří o počtech v řádu stovek klientů. „U nás se jedná o zcela zanedbatelné počty," komentovala tato čísla Pavla Paseková, mluvčí skupiny Allianz.

Výrazný úbytek klientů, kteří si nechávají předčasně vyplácet odbytné, naopak nečeká PF České pojišťovny . „Pokud klient tyto peníze potřebuje, smlouvu prostě ukončí. Navíc při tom přichází o státní příspěvky v řádech i tisíců korun. Takže dodatečný poplatek 800 korun ho od jeho záměru sotva odradí," dodává Petr Brousil, tiskový mluvčí tohoto penzijního fondu.

Zavedení poplatků by mělo přimět klienty, aby o volbě penzijního fondu více přemýšleli. „Od poplatků si slibujeme, že se klienti nenechají snadno zlákat ke změně fondu pouze na základě krátkodobé výhody či naléhání prodejců," tvrdí shodně se zástupci ostatních penzijních fondů Hana Trhoňová z České spořitelny. Méně přestupů bude podle fondů znamenat snížení nákladů na získávání klientů, které následně snižují zhodnocení vložených peněz. Změnit systém vyplácení provizí či jejich výši se však nechystá žádný z oslovených penzijních fondů.

Při výběru penzijního fondu by se klienti měli především dívat na tzv. náklady příštích období, neboli v minulosti vyplacené provize prodejcům penzijního připojištění, a na nákladovost fondu, které spolurozhodují o výši připsaných výnosů, upozorňuje Jaroslav Bartoš ze společnosti Broker Consulting. Tyto ukazatele mají nejlepší penzijní fondy Allianz, České spořitelny a ČSOB Stabilita. Na otázku, proč by klienti měli zvolit právě jejich penzijní fond, zástupci oslovených fondů zpravidla tato kritéria neuváděli. Výslovně se jimi pochlubil pouze fond Allianz a fond České spořitelny. Ostatní vyzdvihovaly zejména příslušnost k silným finančním skupinám, kvalitu penzijních plánů či nejrůznější benefity ve formě platebních karet, slev u obchodníků nebo bonusy k zaplaceným příspěvkům.

Zdroj: penize.cz

Zdroj: 
penize.cz