finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Novinky, které čekají majitele cenných papírů

Pražská burza dnes zažije zásadní změnu. Cenné papíry totiž ode dneška již neeviduje Středisko cenných papírů (SCP), ale Centrální depozitář, který patří burze. Ten by měl zrychlit a zjednodušit obchodování s cennými papíry.

Co nového tedy čeká české investory? HN odpovídají na nejčastější otázky spojené s fungováním nové evidence.

1. Co se změní se zahájením činnosti Centrálního depozitáře?

Změní se především forma přístupu jednotlivých majitelů cenných papírů k jejich účtům. Své majetkové účty budou moci obsluhovat pouze prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře, což jsou většinou obchodníci s cennými papíry a banky.

Do Centrálního depozitáře již nebude nutné chodit nebo se ho dotazovat, jak bylo dříve běžné v SCP. Účastníci depozitáře budou pro klienty provádět veškerý servis spojený s cennými papíry.

2. Co se stane s cennými papíry po převedení evidencí z SCP do depozitáře?

Vaše cenné papíry se pouze převedou z evidence SCP do centrální evidence Centrálního depozitáře, kde s nimi budete moci nakládat pouze prostřednictvím jakéhokoliv účastníka Centrálního depozitáře. V případě, že jste klientem některého z obchodníků s cennými papíry, budou vaše akcie automaticky převedeny pod hlavičku tohoto obchodníka. V opačném případě budou cenné papíry převedeny do takzvané nezařazené evidence.

3. Co je nezařazená evidence?

V nezařazené evidenci nemůže investor s cennými papíry nijak nakládat.

Pokud bude chtít tyto akcie třeba prodat nebo převést, musí je jednorázově převést na účet v Centrálním depozitáři prostřednictvím některého účastníka depozitáře.

4. Jak je možné dodatečně převést cenné papíry, které zůstanou v nezařazené evidenci?

Osoba si podá prostřednictvím některého obchodníka s cennými papíry nebo banky žádost. Následně dojde k převodu všech cenných papírů z nezařazené evidence na účet vedený pod obchodníkem. Důležité je, že v ten moment budou pod obchodníka převedeny všechny akcie jednoho majitele, které byly dosud evidovány jako nezařazené. I kdyby chtěl manipulovat jen s částí z nich.

5. Budou zavedeny nějaké nové poplatky?

Ano. Nově se budou platit poplatky za správu, které SCP do výše 2,25 milionu korun fyzickým osobám neúčtovalo. Většina obchodníků počítá s tím, že tyto poplatky přeúčtuje klientům. Bude se však jednat o zlomek hodnoty akcií. Například z akcií za milion korun zaplatíte přibližně 300 Kč ročně.

6. Jakých akcií se poplatky týkají?

Jde o české cenné papíry, tedy třeba o akcie ČEZ, Telefóniky O2 nebo Komerční banky (emise, jejichž takzvaný ISIN začíná "CZ" nebo "CS). Z cenných papírů registrovaných v zahraničí, jako jsou například akcie NWR nebo Erste Bank, se podobný poplatek platí již teď a ten se měnit nebude. Žádný poplatek se také neplatí z nezařazených akcií.

7. Takže nezařazené akcie budou evidovány zdarma?

Ano, až do momentu, kdy s nimi budete chtít provést nějakou operaci a převedete je pod některou banku nebo obchodníka. Tam musíte ovšem převést všechny nezařazené akcie, nejen ty, s nimiž zrovna manipulujete.

8. Budou mi i z nezařazených akcií vypláceny dividendy?

Ano. Emitent bude normálně vyplácet dividendy i z akcií v nezařazené evidenci. Tedy zřejmě podobně jako doposud prostřednictvím některé banky. Není k tomu třeba přechod k některému účastníkovi Centrálního depozitáře.

9. Musím s Centrálním depozitářem uzavírat nějakou smlouvu?

S Centrálním depozitářem nebudete uzavírat žádnou přímou smlouvu. Pokud budete se svými cennými papíry v budoucnu nakládat, musíte uzavřít smlouvu s některým z účastníků Centrálního depozitáře.

10. Kdo bude majitelem účtu v depozitáři a potažmo akcií na něm uložených - příslušný obchodník, anebo já jako akcionář?

Majitelem účtu i akcií v Centrálním depozitáři je samotný klient, stejně jako tomu bylo u SCP. Převod pod konkrétního obchodníka znamená jen to, že příslušný obchodník má váš účet ve své evidenci a může na něm pro vás vypořádávat obchody.

11. Kde mi poskytnou informace o mém majetkovém účtu/mých cenných papírech?

Informace o stavu cenných papírů na vašem účtu vám poskytne jakýkoliv účastník centrálního depozitáře. Seznam obslužným míst a rozsah poskytovaných služeb budou postupně zveřejňovat samotní účastníci a bude zveřejněn i na webových stránkách Centrálního depozitáře: http://www.centraldepository.cz/.

Nové pojmy
Účastník centrálního depozitáře

Banka, nebo obchodník s cennými papíry pod jehož hlavičkou je v centrálním depozitáři pro klienty vedena evidence cenných papírů. Patří sem 24 finančních institucí, Ministerstvo financí a Česká národní banka

Cenné papíry v nezařazené evidenci

Cenné papíry, které nejsou vedeny pod hlavičkou některého z účastníků. Nelze s nimi nakládat dokud je investor nepřevede k některému z účastníků centrálního depozitáře. Do té doby se z jejich evidence neplatí žádné poplatky.