finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Nejvíce za pojištění domácnosti zaplatí Pražané a lidé žijící na samotě

Zloději a vandalové jsou podle pojišťoven pro domácnosti největším rizikem. Na základě oficiálních statistik kriminality rozdělují Česko do oblastí z pohledu rizika vloupání. Lidé žijící v nejrizikovější oblasti zaplatí za pojištění domácnosti až o tisíce korun více než ti, kteří bydlí v místech s nízkou kriminalitou.

Na cenu konečného pojistného má vliv například výše pojistné částky, spoluúčast pojištěného, různé bonusy, které konečné pojistné snižují a také lokalita, ve které se pojištěná domácnost nachází. Pojišťovny rozlišují lokality pro sazby pojistného hlavně z pohledu rizika vloupání.

ČSOB Pojišťovna nemá v základní pojistce riziko krádeže

Podle odhadu pojišťoven je pojištěna jen každá třetí domácnost v České republice. Mnozí lidé nebezpečí zkázy či ztráty majetku podceňují.

Riziky nejčastěji útočícími na váš majetek jsou krádeže vloupáním a vandalismus, živelní události (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, krupobití, vichřice), vodovodní škody způsobené závadou na vodovodních zařízeních a také povodně či záplavy.

Dejte si však pozor, jaká rizika bude v sobě zahrnovat vaše pojištění domácnosti. Například na rozdíl od všech ostatních pojišťoven, které v základních pojistkách mají riziko krádeže a vandalismu, u ČSOB Pojišťovny si musíte domácnost proti němu dodatečně připojistit.

Jediné riziko živelních událostí naleznete v základní pojistce všech pojišťoven.

Povodeň vs. záplava

Povodeňlze definovat jako zaplavení místa pojištění vodou, která se přechodně vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží.

Oproti tomu za záplavuje považováno, pokud dojde k zatopení pojištěného objektu, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin, než z důvodu povodně.
(Zdroj: http://www.pojistimajetek.cz/)

Riziko povodní nebo záplav ve svých základních pojistkách mají jen některé pojišťovny, u ostatních si je musíte sjednat formou připojištění. Pojištěni proti záplavě jste například u České podnikatelské pojišťovny, Direct pojišťovny, a zároveň i proti povodni pak ještě u České pojišťovny a pojišťovny UNIQA.

Pochopitelně každá pojišťovna individuálně do rizik v základní pojistce zahrnuje některá, proti nimž se u jiné pojišťovny musíte připojistit. Příkladem může být přepětí v elektrospotřebičích. V základní pojistce je má Wűstenrot pojišťovna, ale u České pojišťovny ho musíte mít v připojištění.

Mnozí lidé si s pojištěním domácnosti sjednávají i připojištění odpovědnosti za škodu, kterou mohou členové domácnosti způsobit. U pojišťoven AXA a UNIQA máte toto pojištění zahrnuto již v základní pojistce.

Pojišťovny stanoví sazby pojistného podle kriminality lokalit

Místo, kde se domácnost nachází, ovlivňuje výpočet pojistného. Výši pojistného nelze kategoricky stanovit podle velikosti města, hlavním ukazatelem jsou oficiální statistiky kriminality za různé regiony.

"Jsou města, kde je statisticky vyšší četnost a pravděpodobnost odcizení, tedy výrazně vyšší riziko. A města, kde je toto riziko nižší. To se potom promítá do škodního průběhu a logicky do ceny," upřesňuje Renata Werliková z Generali Pojišťovny.

jak stanovit výši pojistné částky

"Výše pojistné částky u domácnosti se odvíjí od hodnoty vybavení.

Klient by si měl dát pozor, aby výše pojistné částky i v případě největší možné škody byla dostatečná - tedy aby stačila na opětovné pořízení vybavení."

Tomáš Hejda, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny

Většinou mají pojišťovny Českou republiku rozdělenou zhruba do tří zón, právě podle míry rizikovosti krádeže vloupáním. V první nejrizikovější a zároveň s nejvyšším pojistným je vždy Praha, větší města a také místa, která jsou na samotě, několik stovek metrů od obývaných budov. Druhou skupinu tvoří obecně okresní města a třetí nejméně rizikovou menší města a obce.

Pouze u ČSOB Pojišťovny nemá poloha v základním pojištění vliv na cenu pojistného. Pokud si však klient připojistí riziko odcizení a vandalismu, bude pojistné platit právě podle zařazení do zóny dle rizika vloupání.

Dalším rizikem, které má vliv na pojistné, je riziko povodně či záplavy. Například Česká podnikatelská pojišťovna vychází při určování rizikovosti regionu a stanovení výše pojistného z povodňových map.

Kooperativa a Česká pojišťovna jsou nejdražší

Pro názornější představu výše pojistného jsme připravili obecný příklad pojištění domácnosti pro dvě pojistné částky (500 tisíc a milion korun) a dvě lokality (Prahu a menší město, např. Chrudim). Oslovené pojišťovny nám zaslaly výpočty pojistného pro obě varianty i obě lokality.

Parametry obecného příkladu:

Čtyřčlenná rodina chce pojistit svou domácnost.
Žijí v bytě 80m2na sídlišti. Byt není ani v osobním, ani družstevním vlastnictví.

Nájemní smlouvu mají na dobu neurčitou.

Byt 3 + 1 je zařízen standardně (nábytek, sedací souprava apod.), včetně dvou televizí, počítače s tiskárnou, HIFI věže, DVD přehrávače, 2 set top boxů, běžných domácích spotřebičů (lednice s mrazničkou, pračka, mikrovlnná trouba, myčka), žádné významné cennosti (šperky, starožitnosti, obrazy apod.) v bytě nejsou, žádná drahá kola ani lyže.

Byt je zabezpečen dvěma bezpečnostními zámky (jeden je součástí závory).

Rodina nemá zájem o pojištění odpovědnosti za škodu.

Jaká bude cena základního pojištění domácnosti pro:

Varianta 1:
- pojistná částka 500 tisíc korun
- lokality. Praha, Chrudim (resp. menší město)

Varianta 2:
- pojistná částka: 1 milion korun
- lokality. Praha, Chrudim (resp. menší město)

Roční pojistné pro pojistnou částku 500 tisíc korun se v základní pojistce pohybuje pro Prahu od necelých tisíc korun (ČSOB Pojišťovna) až po 2 755 korun (Kooperativa). Vzhledem k tomu, že v základní pojistce ČSOB Pojišťovny není zahrnuto riziko odcizení a vandalismu jako u ostatních pojišťoven, dostane se jeho připočtením cena pojistky zhruba do středu pole.

Nejlevněji pak tedy vychází pojistné u České podnikatelské pojišťovny, kde v Praze pojištěná domácnost na 500 tisíc korun bude stát ročně 1 052 korun. Podrobné ceny pojistného pro obě varianty i lokality naleznete v naší tabulce.

Pojištění domácnosti

Nejdražší pojišťovnou pro menší město se stává Česká pojišťovna. Na druhou stranu v její základní pojistce je kryto i riziko povodně a záplavy, které si musí klienti většiny ostatních pojišťoven připojistit.

Jak srazit cenu pojistného

Základní cena, kterou byste měli ročně za pojištění platit, nemusí být konečná. Můžete ji snížit například tím, že budete platit ročně a ne třeba čtvrtletně. Nebo si k pojištění sjednáte spoluúčast. Některé pojišťovny klientům snižují v následujících letech pojistné, pokud nehlásili žádnou pojistnou událost. A v případě, že si s pojištěním domácnosti uzavřete i další pojištění, můžete mít pojistné nižší až o 20 procent.

Nutným předpokladem pro sjednání dobré pojistky, je mít dostatečné zabezpečení vstupních dveří. Pojišťovny vám sníží základní sazbu o 10 až 50 procent.

Za co vám pojišťovny sleví, se podívejte v naší infografice:
Za co vám pojišťovny sleví u pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti

Také spoluúčast klienta (tedy částka, kterou se klient na škodě podílí) je pojišťovnami většinou odměněna slevou z pojistného, která může při vysoké spoluúčasti dosáhnout až 21 procent (Česká pojišťovna - spoluúčast 20 tisíc korun).

Při volbě výše spoluúčasti však přihlédněte k hodnotě své domácnosti. Vyšší spoluúčast se vyplatí pro domácnosti komfortně vybavené zařízením v řádech milionů korun, kdy bude i vysoké pojistné a sleva za spoluúčast může představovat zajímavý bonus. Spoluúčast pro nižší pojistnou částku domácnosti vám na pojistném ušetří jen desítky korun ročně a v případě pojistné události s nízkou škodou se může stát, že vám pojišťovna žádné peníze nezaplatí.

Většina pojišťoven zvýhodňuje roční úhrady pojistného. Tzv. področní (pololetní, resp. čtvrtletní) platby mohou být vyšší o 3 až 6 procent než roční.

Zdroj: 
idnes.cz