finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Michal Šimon: Jak pojistit požár, živel i škody na cizím majetku

Michal Šimon, manažer neživotního pojištění v ČPP, popisuje, že požáry jsou tím základním rizikem, proti kterému se lidé od počátku historie pojišťují. Zároveň ale i upozorňuje, že by lidé měli pamatovat také na škody, které mohou způsobit jiným lidem a proti tomu se určitě pojistit.

Na co všechno by mělo pamatovat pojištění majetku?
Zjednodušeně řečeno obydlí, na kterém jsou lidé existenčně závislí, by mělo být vždy pojištěno proti totálnímu zničení zejména v důsledku požáru, povodně, či vichřice. Když tyto živelní události udeří a nemovitost poškodí či rovnou zničí, v případě kvalitní pojistky lidé získají dostatek peněz na vybudování nového obydlí. Ale rizik, na které je dobré u nemovitého majetku pamatovat, je více.

A nemůže se stát, že by lidé na některá důležitá rizika ve své smlouvě majetkového pojištění zapomněli?
To se samozřejmě stát může, ale ne v ČPP. Už přes tři roky máme v nabídce majetkové pojištění Domex+, které je ojedinělé svým pojetím balíčkového krytí. Klienti jsou totiž v každém z balíčků pojištěni proti všem pojistným rizikům, které se dnes na trhu běžně nabízejí. Pouze si zvolí výši pojistného limitu – MINI, OPTI a MAXI. Takto postavené pojištění majetku je pro klienty velmi přehledné. Lidé mohou navíc využít atraktivní nabídku v podobě slevy na pojistném. U příležitosti 25 let působení ČPP na trhu získají klienti u pojištění Domex+ 25procentí slevu. A tuto nabídku, kterou měli klienti původně do konce loňského roku, pro velký zájem nyní prodlužujeme o další dva měsíce.

Když si tedy lidé u ČPP sjednají Domex+, co všechno vlastně získají?
Majetkové pojištění Domex+ v sobě zahrnuje možnosti vícero pojistných ochran. V rámci produktu je tak možné sjednat pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti včetně asistenčních služeb a k tomu i pojištění odpovědnosti. U majetkového pojištění je důležité se pojistit v takzvaných nových cenách, kdy v případě pojistné události si klient z vyplaceného plnění dokáže poškozenou nebo zničenou věc pořídit znovu. Je tedy důležité si u majetkového pojištění stanovit dostatečnou pojistnou částku.

Jak lidé přistupují k pojištění odpovědnosti?
Povědomí o důležitosti pojištění odpovědnosti se určitě zlepšuje, i když řada lidí tuto pojistnou ochranu stále podceňuje. Pojištění odpovědnosti je přitom jednou z důležitých součástí balíčku Domex+. Lidé se v této souvislosti nejvíce obávají škod na zdraví, které způsobí jiným osobám. Náhrady zde mohou jít i do statisíců korun.

A co škody na majetku?
Lidé často zapomínají na rizika škod požárů v bytovém domě. Typickým příkladem je zapnutá žehlička, kterou lidé zapomenou v bytě před svým odchodem. Nebo manipulace s ohněm při zapalování vánočních svíček. Stačí málo a může to skončit požárem. Oheň však zničí nejen samotnou bytovou jednotku, ale často i dvě, tři okolo. Následně pak voda při hašení poškodí další byty. A rázem je tu škoda v milionech korun. A pokud nemá viník pojištění odpovědnosti s dostatečnými limity, má obrovský problém. V ČPP proto nabízíme odpovědnostní limit až ve výši 20 milionů korun. Klienti si ale v průměru volí okolo tří až čtyř milionů korun. Na jednu stranu je to lepší než v minulosti, kdy průměrný limit u odpovědnostního pojištění se pohyboval jen okolo půl milionu korun, avšak ani čtyři miliony u škod velkého rozsahu nemusí stačit.

Zdroj: 
Česká podnikatelská pojišťovna oPojištění.cz