finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Lidé se zapomínají pojistit proti dlouhodobým následkům úrazu, vážným nemocem nebo pracovní neschopnosti

Podle Pojišťovny České spořitelny má životní pojištění uzavřené zhruba polovina obyvatel Česka. Téměř pětina z nich si je navíc plánuje sjednat. Lidé od životního pojištění čekají finanční výpomoc při úrazu nebo zajištění členů rodiny v případě smrti. Málo lidí si uzavírá životní pojištění s cílem zabezpečit se po dobu případné dlouhodobé nemoci, invaliditě nebo při trvalých následcích úrazu a dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Většina Čechů, kteří si uzavřeli životní pojištění, v něm vidí prostředek finanční výpomoci při úrazu nebo zabezpečení členů rodiny v případě smrti. Pouze dvacet procent od něj čeká podporu při dlouhodobé nemoci. A jen zhruba desetina lidí očekává také zabezpečení při invaliditě, při trvalých následcích úrazu a při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Informace nám poskytla Pojišťovna České spořitelny ze svého letošního průzkumu, který pro ní realizovala společnost Ipsos.
„Vážné nemoci, trvalé následky úrazu a invalidita mají kvůli potřebě dlouhodobého léčení nebo trvalé pracovní neschopnosti nejzávažnější dopad na rodinný rozpočet. Pojištění pro tyto případy by tedy neměla chybět v žádné smlouvě životního pojištění,“ komentuje výsledky průzkumu Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Zajištění rodinného rozpočtu před dlouhodobým výpadkem příjmu například právě v těchto případech je také hlavním cílem životního pojištění. Loni jsme za vážné nemoci, trvalé následky úrazu a invaliditu vyplatili téměř půl miliardy korun.“

Typickým uživatelem životního pojištění je člověk ve středním věku s příjmem nad 20 000 korun. Častěji mají životní pojištění lidé v menších městech. Nejvíce je životním pojištěním pokrytý Pardubický kraj, využívá jej zde 62 % lidí, oproti tomu v Praze je to jen 49 %.

Sjednání životního pojištění v současné době plánuje téměř pětina Čechů. Polovina mladých lidí ve věku 18–29 let však se zajištěním nepospíchá, chtějí se pojistit až v delším časovém horizontu.

Pro své děti má v současné době sjednané životní pojištění třetina lidí. Většinou jsou to ti, kteří sami životní pojištění mají. Často jsou to také lidé, kteří mají zkušenost s péčí o nemohoucího. Další třetina lidí o sjednání životního pojištění dětem uvažuje.

Zdroj: 
Zdeněk Bubák, Finparáda, zpráva Pojišťovny České spořitelny