finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Jaké výhody přinášejí nové tarify stavebního spoření od Wüstenrot?

S platností od 2. ledna 2015 zavedla stavební spořitelna Wüstenrot dva nové tarify stavebního spoření ProSpoření a ProÚvěr. Jak vyplývá z názvu, tarif ProSpoření je určen klientům, jejichž prvotním záměrem je výhodné zhodnocení vkladů. Tarif ProÚvěr nabízí spořitelna těm klientům, kteří dlouhodobě plánují investovat do bydlení a mají zájem využít úvěr ze stavebního spoření.

Tarif ProSpoření může klient využít pro dlouhodobé spoření pro děti a mladé, vytvoření rezervy pro rodinu nebo na zajištění na stáří. Tarif ProÚvěr je vhodný pro vytvoření rezervy pro rodinu, uložení peněz s pozdějším využitím pro získání vlastního bydlení nebo na zajištění na stáří.

Tarif ProSpoření
V tarifu ProSpoření je garantovaná úroková sazba 1 % p.a. Pokud klient splní podmínky pravidelného spoření a dobu trvání smlouvy 7 let, může získat bonus ve formě navýšení sjednané úrokové sazby o 0,5 % p. a. Při využití státní podpory až 2 000 Kč ročně činí průměrný roční výnos 4,29 %.
Klientům, kteří potřebují řešit financování bytových potřeb bezodkladně, nabízí Wüstenrot překlenovací úvěr Půjčka ProBydlení. Předností tohoto úvěru je konstantní splátka po celou dobu splácení úvěru a volitelná doba splatnosti 6, 8, 12, 14 nebo 18 let. Klient si tak může zvolit nakolik a po jakou dobu zatíží svůj rodinný rozpočet splácením úvěru.

Bonus za pravidelné spoření
Klient může získat bonus ve formě navýšení sjednané úrokové sazby o 0,5 % p. a. za dobu prvních 7 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu ProSpoření, jestliže splní všechny dále uvedené podmínky:
• roční vklady účastníka na účtu k smlouvě, v období mezi 2. - 6. kalendářním rokem trvání této smlouvy vždy k 31.12., budou odpovídat částce v rozmezí 6 - 9 % ze sjednané cílové částky
• po celou dobu trvání smlouvy o stavebním spoření účastník k smlouvě neuzavře smlouvu o úvěru
• v době prvních 7 let od uzavření smlouvy nenastane ani jedna z těchto skutečností: zvýšení nebo snížení výše cílové částky, přespoření sjednané výše cílové částky, ukončení smlouvy, vyplacení byť jen části z uspořené částky na základě pravomocného exekučního příkazu
Jestliže klient splní všechny výše uvedené podmínky, bude mu bonus vyplacen spolu se zůstatkem na účtu při ukončení smlouvy o stavebním spoření.

Tarif ProÚvěr
V tarifu ProÚvěr je po celou dobu trvání smluvního vztahu garantovaná úroková sazba ve výši 1,99 % p.a. Průměrné roční zhodnocení peněžních prostředků ve fázi spoření činí až 3,79 %. Poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je bez poplatku.

Zdroj: 
Dusová, Finparáda.cz , zpráva Wüstenrot stavební spořitelny