finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Jak pojistit nemovitost na zimu?

V první řadě si ve své pojišťovně ověřte, na které živelní pohromy se pojištění vašeho domu vztahuje, a také, zda máte připojištěny i vedlejší stavby (např. zahradní domek, kůlnu, garáž, popř. oplocení). Pokud jste uzavírali pojištění nemovitosti před delší dobou, může snadno dojít k tzv. podpojištění, kdy v případě pojistné události bude pojišťovna své plnění krátit.

U živelních pohrom zahrnuje většina pojišťoven do základního balíčku všechny „obvyklé" živly, jako je například vichřice nebo pád lavin. Ujistěte se, zda je ve vašich pojistných podmínkách zahrnuto také riziko tíhy sněhu.

S nastávajícím zimním obdobím roste význam pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti. Proti předchozím letům sice letos odpadá odpovědnost vlastníků nemovitostí za přilehlé chodníky, které nejsou jejich majetkem, nicméně stále ještě zůstává dost případů, kdy může přijít tento pojistný produkt vhod.

Jde například o situace, kdy se pošťačka zraní na kluzkých schodech vašeho domu, nebo rampouch z vaší střechy poničí auto parkující u domu. Dokonce i případy, kdy sněhová lavina spadlá ze střechy vašeho domu zasype příjezdovou cestu a zamezí dalším obyvatelům dojet včas do práce, mohou skončit vymáháním ušlého zisku.

Jestliže poškozený vznese nárok proti pojištěné osobě (vám), bude z pojištění odpovědnosti majitele nemovitosti škoda zaplacena. Zde je však třeba mít na paměti, že musí jít prokazatelně o případ, kdy jste situaci nemohli ovlivnit.

„Pokud by šlo o zanedbání údržby nemovitosti (např. byste i přes upozornění neudělali žádná opatření proti pádu rampouchů), může pojišťovna proplacení pojistného plnění odmítnout,"

upozorňuje Martin Novotný z Broker Consulting.

Cena pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti se stanovuje jiným způsobem než u samotného pojištění nemovitosti. Nevychází z hodnoty nemovitosti, ale ze stanoveného maximálního limitu plnění.

Například při limitu plnění 1 milión korun se roční pojistné u rodinného domu pohybuje kolem 400-500 Kč (je-li pojištění odpovědnosti sjednáno společně s pojištěním nemovitosti). Pojištění odpovědnosti majitele nemovitosti je možné sjednat i samostatně, cena je pak o něco vyšší.

Zdroj: 
Broker Consulting, a.s.