finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Jak pojistit miminko?

Miminko. Malé, bezbranné stvoření. Spatřilo světlo světa a naší povinností je o něj pečovat a chránit ho před nástrahami dnešní doby. Chceme pro něj to nejlepší. Jedním ze způsobů ochrany je životní pojištění. Kdy je správný čas děťátko pojistit a na co by mělo být pojištěno?

Většina rodin pojišťuje své dítko již v půl roce jeho života. Je to období, v němž začíná miminko lézt a je nesmírně zvědavé. Poprvé mu tak hrozí nebezpečí úrazu.

Na trhu existuje hned několik pojistných produktů, které dítě i rodiče zajistí v případě nemoci, úrazu nebo hospitalizace. Záleží na každém z nás, co od pojistky očekáváme. Má nám vynahradit náš příjem, až budeme muset hlídat nemocného potomka? Chceme ho pojistit a k tomu mu spořit? Jde nám o pojištění do jeho plnoletosti? Dokáže se pojistka přizpůsobit měnícím se životním i ekonomickým podmínkám, nebo je neměnná? Nebojte se hledat na své otázky odpovědi!

Existují dva základní pojistné produkty. Prvním je čistě úrazové pojištění, druhým je pojištění úrazu a dalších rizik v rámci životního pojištění. Zatímco úrazovka kryje rizika spojená pouze s úrazem (trvalé následky, odškodné za nezbytnou dobu léčení, hospitalizaci – děti mají pobyt v nemocnici zdarma, ale rodič, který by tam chtěl být s nimi, si ubytování hradí a musí mu být kompenzován i ušlý příjem), životní pojištění k úrazové složce přidává i jiná rizika. Obzvlášť u dětí je důležité mít pojištěna velmi vážná onemocnění (nemoci z přisátí klíštěte, žloutenku, srdeční onemocnění, astma, epilepsii a další), léčba takovéto nemoci je velmi náročná na čas rodiče, dochází k postupné ztrátě jeho příjmů ze zaměstnání, a je nutné tento příjem kompenzovat jinak. Pouze prvních devět kalendářních dní může rodič čerpat dávku na ošetřování člena rodiny.

Jak ideálně smlouvu pro dítě nastavit na samostatné smlouvě?

Denní odškodné 350 Kč/den
Hospitalizace 450 Kč/den (od 1. dne pobytu v nemocnici)
Trvalé následky 600 000 Kč (náklady na uzpůsobení bydlení, pomůcky)
Velmi vážná onemocnění 600 000 Kč (na léčbu, dopravu, změnu životního stylu)

U úrazového i životního pojištění lze přidat spořicí složku. Platíme pravidelně pojistné a po několika letech, až pojistka skončí, dostaneme vyplacené finanční prostředky.

Další možností je pojistit děti na smlouvě společně s rodičem v rámci životního pojištění. Nespornou výhodou je zde fakt, že si pojišťovna strhne jedny poplatky za vedení účtu. Nemáte doma desítky smluv, vše je přehledně na jednom místě. Rodič může mít pojištěna rizika, jako je smrt či trvalá invalidita, zatímco u dítěte pojistíme hlavně denní odškodné, trvalé následky úrazu, hospitalizaci a velmi vážná onemocnění. Je to jakési pojištění dva v jednom, životní pojistka pro rodiče a vylepšená úrazovka pro dítě. Sice mluvíme o pojištění dětí, ale jde vždy o ohrožení příjmu rodiče při péči o potomky a o zaopatření dětí v případě, že se rodiči něco stane.

Kombinace rodič s dítětem na jedné smlouvě:
Rodič:
Smrt z jakýchkoliv příčin 400 000 Kč (výpadek příjmu živitele rodiny, bydlení, vzdělání)
Smrt následkem úrazu 400 000 Kč
Denní odškodné úraz 150 Kč/den
Trvalé následky úrazu 600 000 Kč (náklady na uzpůsobení bydlení, pomůcky)
Dítě:
Denní odškodné 350 Kč/den
Hospitalizace 450 Kč/den (od 1. dne pobytu v nemocnici)
Trvalé následky 600 000 Kč (náklady na uzpůsobení bydlení, pomůcky)
Velmi vážná onemocnění 600 000 Kč (na léčbu, dopravu, změnu životního stylu)

Důležité je, abychom měli možnost parametry na pojistce v průběhu života měnit. Časem se mění potřeby pojištěných a správná pojistka se tomu přizpůsobí, aniž by bylo třeba smlouvu rušit (to je vždy velmi nevýhodné) nebo ji „zmrazit“ a zakládat další.

Rozhodnutí, komu své finance svěříte a jak nastavíte pojistky, je vždy jen na vás a měli byste srovnávat.
Nevhodně zvoleným produktem se můžete zbytečně připravit o peníze.

Zdroj: 
Pojišťovna ČS