finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Jak je možné financovat výstavbu domu hypotékou a jaké jsou potřeba doklady?

Financování výstavby domu je trochu složitější než pouhá koupě nemovitosti. Banka po vás bude požadovat kromě potvrzení o příjmech hlavně ohlášení stavby (případně stavební povolení), projektovou dokumentaci, smlouvu o dílo nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Dále doklad o případných vlastních investovaných prostředcích a odhad hodnoty, kterou bude nemovitost po dokončení mít.

Do zástavy můžete dát pozemek, na kterém budete stavět nebo i jinou nemovitost. V okamžiku, kdy je však rozestavěná stavba zapsána do katastru nemovitostí, lze ji zastavit ve prospěch banky a úvěr dále čerpat oproti její zástavní hodnotě. Rozestavěná nemovitost může být zapsána do katastru ve fázi, kdy je již patrné funkční a technické uspořádání prvního nadzemního podlaží, tedy zjednodušeně řečeno, kdy je již jasný půdorys nemovitosti.

Čerpání hypotéky na stavbu probíhá postupně na základě prováděných prací. Stavební firma vám vystaví fakturu a banka ji buď vám, nebo přímo na účet dodavatele proplatí. Dnes však již některé banky umožňují čerpat prostředky i bez předkládání faktur. Stačí jim vyplnit protokol o stavu stavby pro ověření dostatečné zástavní hodnoty a po dočerpání úvěru předložit kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu. Se splácením úvěru začínáte teprve po vyčerpání celé částky - do té doby hradíte pouze úroky. Existuje ovšem i možnost dát do zástavy jinou nemovitost (např. dům nebo byt rodičů) a čerpat finanční prostředky jednorázově. Byt či dům můžete po dokončení stavby vyvázat a zajistit úvěr nově postaveným domem.

Vzhledem k praxi stavebních firem navyšování cen oproti smlouvě doporučujeme klientům, aby si zažádali o hypoteční úvěr ve výši až o 20 % vyšší, než je doložený rozpočet prací. Vytvoří si tak finanční rezervu, kterou nemusí vyčerpat.

Zdroj: 
Radomíra Papoušková, Autorka je ředitelkou odboru řízení produktů Hypoteční banky, iHned.cz