finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Investice řiďte podle věku

Úspory nepatří do matrace, ale do banky.
Výběr správného bankovního produktu by přitom neměl záležet jen na míře rizika a zúročení. Důležitý je také váš věk. Které typy produktů se hodí pro děti a kam mají investovat lidé v důchodu?

Na českém trhu patří mezi nejpoužívanější finanční produkty běžné a spořicí účty, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění a podílové fondy. Při jejich výběru rozhodují nejčastěji výše úroků, míra rizika a délka trvání konkrétního produktu.

Obecně platí, že čím je člověk starší, tím konzervativnější produkty by měl volit.

Aby se zhodnotily rizikové investice do akcií, je zapotřebí nejen sledovat dění v ekonomice, ale především být ochoten investovat v dlouhodobém časovém horizontu.

Nato mají čas a nervy spíše mladší lidé. Akcie poskytují šanci na vysoký výnos, vysoké je ovšem i riziko ztráty.

Pro staršího člověka proto bývá přijatelnější některý z produktů s nižším rizikem a nižším výnosem v kratším časovém horizontu. Přesto je možné efektivně spořit i v důchodovém věku. Stejně tak je možné investovat pro děti.

Podmínkou je volba správného produktu pro konkrétního člověka a správné nastavení podmínek.

Fondy i pro děti

Vhodným nástrojem k pravidelnému ukládání úspor dětem jsou otevřené podílové fondy. Natrhu jich je široká škála, rozhodnout se můžete mezi více či méně rizikovými, na míře rizika ale záleží výše zhodnocení.

Smlouvu můžete sepsat buď na dítě, pak bude nakládání s penězi omezeno až do dosažení plnoletosti dítěte.

Jestli chcete mít nad penězi větší kontrolu, sepište smlouvu na sebe.

Mnoho rodičů používá pro spoření dětem životní pojištění.

Zhodnocení uložených peněz je ale poměrně nízké, navíc s nimi nemůžete do dosažení smluvně stanoveného věku (od 18 do 25 let) dítěte nijak nakládat.

Stejně nevýhodné je v případě dětí i penzijní připojištění. Peníze vněm uložené může použít až po dosažení 60 let věku. V takto dlouhém horizontu přestává být státní podpora podstatná.

Stavební spoření je nejvýhodnější při smlouvě na šest let, s každým dalším rokem se jeho efektivita snižuje. Riziko je u stavebního spoření minimální, po šesti letech můžete peníze investovat jinam.

Pokud vám nejde o vysoký úrok, ale chcete mít k penězům kdykoli přístup, zvolte spořicí účet.

Pojištění neuspoří

Pokud je vám mezi 18 a 40 lety, můžete volit mezi různými typy podílových fondů, ať už vám záleží na vysokém zhodnocení nebo nízkém riziku.

Vhodné naopak není investiční životní pojištění ani penzijní připojištění, přinejmenším ne jako spořicí produkty. Životní pojištění by ale mělo být samozřejmostí pro živitele rodiny, penzijní připojištění pak pro každého pracujícího. Jeho výhodou je daňové zvýhodnění jak pojištěnce, tak i jeho zaměstnavatele, pokud na pojištění přispívá. Stavební spoření se stejně jako u dětí nejvíc vyplatí, je-li nastaveno na šest let. Spořicí účet může sloužit jako dobrý způsob uložení finanční rezervy s minimálním rizikem.

Aspoň na pět let

Lidem od 40 do 60 let odborníci doporučují spíše jen konzervativnější typy podílových fondů. Vtomto věku už se vám nevyplatí investiční životní pojištění, v horizontu kratším 20 let totiž není zhodnocení peněz příliš výhodné.

Nejvýhodnějším produktem je naopak penzijní připojištění. Při uložení peněz na pět let přináší díky státním příspěvkům vysokou míru zhodnocení. Peníze z něj můžete vybrat až po dosažení 60 let.

Po stavebním spoření opět sáhněte jen při sjednání na šest let, abyste využili jeho účinnost. Spořicí účet využijte jako finanční zálohu.

Konzervativní penze

V důchodovém věku je nejvhodnějším způsobem, jak zhodnotit úspory, investice do konzervativních podílových fondů a penzijního připojištění. Upenzijního připojištění peníze ukládejte alespoň na pět let, při dřívějším výběru totiž přijdete o všechny výhody tohoto produktu.

Životní pojištění už pro vás není vhodným produktem.

U stavebního spoření opět platí šest let jako nejvýhodnější doba, spořicí účet může posloužit jako dobrá finanční rezerva.

4.5.2009 Brněnský deník str.25, Moje peníze

Zdroj: 
moje peníze