finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Hypotéky

Proč si nepořídit hypotéku?

Hypotéka


Hypotéka je dlouhodobý účelový úvěr použitý výhradně na investici do nemovitosti - např. koupi, výstavbu, rekonstrukci, vypořádání dědictví nebo na refinancování jiné hypotéky či úvěru který byl prokazatelně použit na investici do nemovitosti. Hypoteční úvěr je po celou dobu zajištěn zástavním právem k této nemovitosti (klient může hypotéku zajistit nebo dozajistit i jinou nemovitostí - např. rodinným domem rodičů, známých apod.). Po řádném splacení úvěru je toto zástavní právo vymazáno. Splatit celou hypotéku, stejně jako provést mimořádnou splátku je možné uskutečnit bezplatně v období, kdy dochází ke změně úrokové sazby (tzv. doba fixace). V době platnosti úrokové sazby je také možné provádět mimořádné splátky, ale tyto splátky jsou zpoplatněny dle podmínek jednotlivých bank.

Na co lze hypotéku použít:


 • koupě, výstavba, rekonstrukce  (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, bytový dům)
 • koupě stavebního pozemku
 • vypořádání dědictví
 • refinancování již poskytnutého úvěru do nemovisti
 • rekreační objekt
 • vypořádání po rozvodu

V jaké výši lze hypotéku získat:


 • hypotékou můžete splatit až 85% nebo 100% zástavní hodnoty nemovitosti
 • obvykle je minimální výše hypotéky 300 tis. Kč
 • obvykle není maximální výše hypotéky omezena
 • výše hypotéky je limitována vaší schopností splácet (výší příjmů)

Splatnost hypotéky:


 • až 40 let
 • obvyklý požadavek bank je, aby hypotéka byla splacena v roce, kdy nejstarší z klientů dosáhne věkové hranice (zpravidla) 70 let

Žadatel o úvěr:


 • fyzická osoba starší 18-ti let, s trvalým pobytem na území ČR

Schopnost žadatele úvěr splácet (bonita):


Musíte prokázat dostatečné a trvalé příjmy ke splácení hypotéky. Schopni splácet hypotéku jste tehdy, když vám po odečtení měsíční splátky hypotéky, životního minima a dalších pravidelných výdajů (např. pojištění, splátky leasingu či jiných úvěrů) zůstane ještě určitá finanční rezerva. Orientačně si sami můžete ověřit svou bonitu pomocí hypoteční kalkulačky.

Způsob dokladování příjmů:


Fyzická osoba zaměstnanec

 • příjmy z hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru - klient bance dokládá potvrzení o výši pracovního příjmu, které mu vyplní jeho zaměstnavatel (na formuláři banky)
 • ostatní příjmy - např. příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu

Fyzická osoba podnikatel

 • příjmy z podnikání - klient bance dokládá daňové přiznání obvykle za poslední 2 roky a doklad o bezdlužnosti od příslušného finančního úřadu
 • příjmy z pronájmu (specifická forma podnikání) - klient bance dokládá obvykle daňové přiznání za poslední 2 roky a doklad o bezdlužnosti od příslušného finančního úřadu

Americká (neúčelová) hypotéka


Americká (neúčelová) hypotéka je dlouhodobý neúčelový úvěr, kde banka nezkoumá účel, na který chce klient peníze půjčit. A je také zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Na co lze hypotéku použít:


 • např. na koupi automobilu, dovolenou atd. Banky nezjišťují k jakému účelu úvěr potřebujete

V jaké výši lze hypotéku získat:


 • banky mají obvykle omezení v maximální výši americké hypotéky, a to do 50% zástavní hodnoty nemovitosti

Splatnost hypotéky:


 • dobu splatnosti americké hypotéky si můžete zvolit v rozmezí 3 – 20 let
Žadatel o úvěr:

 • fyzická osoba starší 18-ti let, s trvalým pobytem na území ČR
Schopnost žadatele úvěr splácet (bonita):

Musíte prokázat dostatečné a trvalé příjmy ke splácení hypotéky. Schopni splácet hypotéku jste tehdy, když vám po odečtení měsíční splátky hypotéky, životního minima a dalších pravidelných výdajů (např. pojištění, splátky leasingu či jiných úvěrů) zůstane ještě určitá finanční rezerva. Orientačně si sami můžete ověřit svou bonitu pomocí hypoteční kalkulačky. Způsob dokladování příjmů je shodný jako u standartní hypotéky.

zpět nahoru

 

Nabízené služby

 • Komplexní finanční poradenství při přípravě i samotné realizaci investičního záměru.
 • Doporučení vhodného produktu na základě analýzy vašeho finančního potenciálu.
 • Výběr nejoptimálnější nabídky banky (výše úrokové sazby, způsob čerpání, poplatky, apod.).
 • Příprava podkladů pro získání hypotečního úvěru (včetně zajišťování podkladů z katastrů nemovitostí apod.)
 • Projednání žádosti o hypotéku s bankou.
 • Pomoc při plnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy pro čerpání úvěru.
 • Průběžné konzultace po celou dobu využívání úvěrového produktu.
 • Pojištění rodinných domů, rekreačních objektů, bytů a staveb (rozestavěných i dokončených) za zvýhodněných podmínek.

Spočítejte si svoji hypotéku
Investice do nemovitosti
Cena nemovitosti:
Výše úvěru:
Vlastní zdroje:
Poměr úvěr/cena: %
Fixace úrokové sazby:
Splatnost: let
Úroková sazba: %
Typ úvěru:
Měsíční splátka:
Úspora na daních (cca):

Pojištění

K zajištění hypotečního úvěru, respektive nemovitosti, která je předmětem úvěru slouží především pojištění proti živelným událostem ( požáru, výbuchu, úderu blesku, úniku vody z vodovodního zařízení,vichřici nebo krupobití, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, povodni nebo záplavě apod.)

Banky toto pojištění požadují jako povinné.

V některých případech se k takovému pojištění sjednává tzv. vinkulace pojistného plnění ve prospěch úvěrující banky.To znamená, že v případě pojistné události bude pojistné plnění pojišťovnou vyplaceno klientovi až po souhlasu banky.

Dokumenty ke stažení

zpět nahoru