finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Havarijní pojištění mít či nemít - toť otázka

Začněme základem, kterým je povinné ručení. V průběhu dvou let podle údajů České kanceláře pojistitelů klesl počet nepojištěných vozidel o 219 tisíc. "Přesto stále zůstává 600 tisíc vozidel nepojištěno," konstatoval na tiskové konferenci České asociace pojišťoven v rámci akce "Únor - měsíc pojištění" výkonný ředitel ČAP Ing. Tomáš Síkora. To je 8,6 % z celkového počtu registrovaných vozidel.

V případě, že se nepojištěný řidič stane viníkem dopravní nehody, uhradí poškozenému škodu Česká kancelář pojistitelů (ČKP) z garančního fondu, poté ji však vymáhá na nepojištěném viníkovi.

"Průměrná výše škody v povinném ručení se sice rok od roku zvyšuje, pohybuje se okolo 50 000 korun, velmi dramaticky však rostou škody na zdraví. Tady dosahuje průměrná výše škody 550 000 korun," upřesnil Tomáš Síkora.

Běžná nehoda - viník nebyl pojištěn

Jako příklad uvedl Tomáš Síkora nehodu, při které viník na konci vesnice odbočoval vlevo a přehlédl cyklistku. Přestože se nejednalo o náraz ve velké rychlosti, došlo k těžkému poranění hlavy a páteře. Náklady na léčení přišly na 4 200 000 korun, bolestné na milión, za ztížení společenského uplatnění zaplatila ČKP 1 600 000 korun a za ušlý výdělek 4 300 000 korun. Dosud tak bylo uhrazeno přes 11 miliónů korun.

Z příkladu je vidět, jak odpovědnost za škodu na zdraví dramaticky zvedá položky, vyplácené z povinného ručení majitelů vozů. Ti, kteří jezdí bez povinného ručení, riskují, že v případě podobné nehody na nich bude ČKP tyto náklady vymáhat.

Jen jedno z pěti vozidel má sjednáno havarijní pojištění

Havarijní pojištění má sjednáno jen 18,4 % vozidel. Vyjádřeno číselně, je to 1 334 000 vozidel. Mnozí lidé havarijní pojištění viditelně považují za zbytné. Jsou přesvědčeni, že řídí dobře a žádná další finanční újma je v souvislosti s provozem na silnici nemůže potkat. Ale je tomu skutečně tak? "Havarijní pojištění chrání motoristu před škodami na vlastním vozidle," zdůraznila Marcela Kubešová, specialistka na pojištění vozidel.

Nejde jen o havárii, ale i o odcizení vozidla a krádeže věcí, které jsou součástí výbavy, stejně jako o škody, způsobené vandaly. Pojistit si lze i škody, způsobené živelní událostí.

K havarijnímu pojištění si lze přikoupit nejrůznější připojištění: pojištění čelního skla, úrazové pojištění, asistence, zapůjčení náhradního vozidla, pojištění spolujezdců, právní ochrana, pojištění zavazadel, nebo riziko střetu se zvěří a napadení vozidla zvěří (to když si legendární, pojišťovnami často zmiňovaná kuna dá k večeři kabely od motoru...). "Z každého čtvrtého havarijního pojištění je v průběhu roku uplatněna škodní událost," uvedla Kubešová. To je poměrně vysoké číslo.

Riziko havárie vozidla

Havarijní pojištění kryje škody na vlastním vozidle v případech, kdy je dotyčný viníkem dopravní nehody.

"Například nedání přednosti v jízdě znamená průměrnou škodu 47 000 korun," vysvětlila Kubešová a dodala, že v případě střetu se zvěří se průměrná částka pohybuje okolo 30 000 korun.

A velmi aktuální zpráva: z havarijního pojištění se rovněž hradí škody, způsobené na vozidle výtluky. Průměrná škoda: 32 000 korun.

Z tohoto pojištění lze uhradit i to, když v důsledku smyku narazíme do stromu nebo do svodidla a co je také velmi důležité: když vozidlo nabourá neznámý viník na parkovišti (což je mimořádně časté). Podle Marcely Kubešové je někdy dokonce výhodnější uhradit škodu z havarijního pojištění než z povinného ručení. 84 procent škod, uplatněných z havarijního pojištění, je způsobeno havárií a z toho 45 % nastane při parkování nebo je způsobeno na zaparkovaném vozidle.

Škoda často vypadá malá, ale...

Vyčíslení následků škod může překročit bez mrknutí oka sto tisíc korun i víc. Příklad: Při havárii byl poškozen nárazník a světlo u vozidla Opel Astra z roku 2001. Vyjádřeno slovy likvidátora: došlo k poškození pravé přední části, vyměnit se musela kapota, světlo, nárazník, blatník a přední čelo. Pojistné plnění: 32 948 korun. Přitom havarijní pojištění tohoto auta přijde ročně na 4 452 korun.

Cenově úplně jinak vypadá situace v případě poškození vozidla Lexus LS 600 h z roku 2008. Poškozen byl téměř stejně jako v předcházejícím případě nárazník a světlomet. Ale...

Pojistné plnění činí v tomto případě 255 412 korun! Jde o přední nárazník, přední kapotu, přední světlomet a snímač radaru tempomatu (drahá věc, o které zřejmě vědí jen likvidátoři, nikoliv majitelé vozů).

Odcizení a krádež vozidla

Pojištění proti odcizení a krádeži vozidla kompenzuje škody v případě krádeže vozidla nebo jeho součástek či vybavení. "Každých 40 minut je odcizeno jedno vozidlo. 13 procent z havarijního pojištění jsou odcizená vozidla," upřesnila Marcela Kubešová. Průměrné pojistné plnění za jedno odcizené vozidlo je 250 000 korun.

Vandalismus

Úhradu škody z havarijního pojištění lze uplatnit, pokud dojde k poškození nebo zničení vozidla úmyslným jednáním vandala, vůz poškodí neznámý pachatel nebo dojde k jeho poškození, když se ho někdo pokouší ukrást.

Průměrné pojistné plnění u škody, způsobené vandalizmem, představuje 21 000 korun. Nejčastěji jde o poškrábání laku ostrým předmětem.

Že jde jen o průměrné pojistné plnění, dokazuje případ pojištěného Volkswagenu Passat, rok výroby 2006. Roční pojistka stála 15 588 korun a kryla všechna rizika. Majitelka našla ráno vozidlo probodané ostrým předmětem. Poškozeny byly všechny díly karosérie a většina z nich byla neopravitelná. Díly, které nebyly probodnuty, byly prokopnuty nebo jinak znehodnoceny. Škoda byla vyčíslena na 185 452 korun. Pojistné plnění se vyšplhalo na 176 179 korun (odečtena 5% spoluúčast).

Živly - také ty se umí předvést

Pojištění kryje poškození vozidla, způsobené povodní nebo záplavou, krupobitím, vichřicí, úderem blesku, sesuvem půdy, pádem kamení nebo lavin, požárem nebo výbuchem. Plnění závisí na stáří vozidla. Průměrně dosahuje 116 000 korun. Následky velkého krupobití, které postihlo ČR loni v srpnu, přišlo pojišťovny na půl miliónu... Ale své dokáže i voda. Odborníci zdůrazňují, že pokud voda zaplaví motor, je již vozidlo neopravitelné. Dokazuje to případ zaplaveného vozidla Renault Laguna z roku 2004. Havarijní pojistka majitele přišla na 10 825 korun ročně. Voda dosáhla do poloviny dveří, do motorového prostoru se dostala jemná vrstva bahna. Náklady na vysušení a vyčištění vozu byly vyčísleny na 230 000 korun. Výsledek: ohodnoceno jako totální škoda. Majitel dostal od pojišťovny 160 000 korun.

Zdroj: 
oPojištění.cz