finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Co když vám způsobí škodu nepojištěný řidič?

Rok 2009 přinesl mnoho změn v povinném ručení. Jedna z nich řeší i problém nepojištěných řidičů. Dříve totiž škody jimi způsobené nepřímo platili řádně pojištění řidiči. Nemít povinné ručení se nyní prodraží dvojnásob.


Zákon ukládá všem vlastníkům motorových vozidel aby byla jejich vozidla pojištěna kvůli odpovědnosti za škody, způsobené provozem tohoto vozidla.  Toto pojištění, pro které je obecně vžitý termín povinné ručení, tedy musí mít každé vozidlo, které je provozováno na veřejných pozemních komunikacích. Majitel nepojištěného vozidla je sankcionován jak správními orgány, tak i Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) prostřednictvím poměrně nového opatření - povinného příspěvku do ganančního fondu ČKP.

 

Za nepojištěné provinilce platili pojištění poctivci

Do konce předcházejícího roku byl systém nastaven poměrně nespravedlivě. Škody, které způsobili svým automobilem na silnicích řidiči bez povinného ručení, byly hrazeny z tzv. garančního fondu ČKP. Poté ČKP vymáhala konkrétní částku po viníkovi. Nutno dodat, že úspěšnost vymáhání byla velmi malá.


Do tohoto fondu byly finanční prostředky získávány formou příspěvků jednotlivých pojišťoven, které nabízí povinné ručení. V důsledku toho tak ve skutečnosti škody zapříčiněné nepojištěnými řidiči platili ti pojištění, neboť kde jinde pojišťovny braly prostředky na příspěvky do garančního fondu, než právě z pojistného, které inkasovaly od pojištěných řidičů. Navíc podle statistik rostl objem škod, které způsobovali právě řidiči bez povinného ručení. Tyto provinilce dostatečně neodstrašily ani pokuty, které jim hrozily od správních orgánů a Policie ČR. Bylo tedy nutné najít nějaké účinné plošné řešení.

 

Povinný příspěvek nepojištěných do garančního fondu

Počátek roku 2009 přinesl mimo jiné jednu zásadní změnu. Tou je povinný příspěvek nepojištěných řidičů do garančního fondu ČKP. Důležité je, že se takto uleví pojišťovnám v oblasti nákladů na dosavadní jejich příspěvky do garančního fondu. Především ale příspěvek, který je vlastník nepojištěného vozidla ze zákona nyní povinen odvést ČKP, je mnohonásobně vyšší než pojistné, které by za stejné vozidlo zaplatil pojišťovně. To znamená, že jezdit bez pojištění se nyní už v žádném případě nevyplatí.

 

Jak ale odhalit nepojištěné?

Možná vás napadlo, zda opatření povinných příspěvků bude mít vůbec nějaký efekt. Jak odhalit, že majitel svůj vůz nepojistil. Dosud to šlo pouze náhodou při silniční kontrole nebo v horším případě při dopravní nehodě.


ČKP vychází ze dvou zdrojů. Porovnává mezi sebou Centrální registr vozidel a Databázi pojištěných vozidel. Vozidla, které jsou registrovaná a zároveň nefigurují v uvedené databázi, jsou logicky vyhodnocena jako nepojištěná a vůči jejich majitelům je uplatňován požadavek na zaplacení příspěvku do garančního fondu.

 

Nemít povinné ručení se prodraží dvojnásob

Navíc stále jsou tu postihy za nepojištěná vozidla ve formě pokut od Policie ČR nebo správních orgánů, protože povinný příspěvek nenahrazuje pojištění - to je důležité vzít na zřetel. S platností od 1. června 2008 se navíc pokuty v souvislosti s provozováním vozidla bez povinného ručení zvýšily:

 

  • nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole - až 3000 Kč,
  • neodevzdání SPZ do depozita - až 20 000 Kč,
  • provozování vozidla bez pojištění - až 40 000 Kč.
Počet vozidel bez povinného ručení konečně ubývá

Statistiky ukazují, že díky zavedení povinných příspěvků do garančního fondu se počet nepojištěných vozidel začal snižovat. K 30. 6. 2009 bylo v ČR registrováno 616 642 vozidel bez povinného ručení, tj. o 27,5 % méně než ke stejnému datu roku 2008, kdy bylo evidováno 850 687 nepojištěných vozidel.


Zavedení příspěvku do GF se pozitivně projevilo i v počtech škod způsobených motoristy ve vozidlech bez povinného ručení. V lednu až dubnu 2009 klesl počet nepojištěných škod na úroveň 74 % roku 2008.

Zdroj: 
INSIA, a.s.