finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Co dělat, když vás nabourá nepojištěné vozidlo

Povinné ručení chrání poškozené, ocení ho ale také viník nehody. Poškozený od pojišťovny získá náhradu škody a viník má jistotu, že za něho pojišťovna uhradí škodu, která by snadno mohla být nad jeho finanční možnosti. Přestože vozidlo bez povinného ručení nesmí na silnici, tak v ČR stále jezdí zhruba 130 tisíc nepojištěných automobilů, jež ročně způsobí více než 3 tis. dopravních nehod. Výše těchto škod dosahuje stovek milionů korun. Pokud vás nabourá nepojištěné vozidlo, náhradu škody vám vyplatí Česká kancelář pojistitelů (ČKP) z garančního fondu.

ČKP nahrazuje u nehod způsobených nepojištěným vozidlem roli pojišťovny vozidla viníka. Garantuje, že oprávněné nároky poškozeného budou, i přes neexistenci povinného ručení vozidla viníka, řádně posouzeny a v oprávněné výši vypořádány. Z Garančního fondu ČKP je v těchto případech poskytováno plnění za náhradu škody ve stejném rozsahu jako pojišťovnou. „Systém povinného ručení v ČR pokryje drtivou většinu dopravních nehod. Existují však případy, kdy viník není pojištěn a pro poškozeného z tohoto důvodu není k dispozici pojišťovna viníka, která by škodu uhradila. Tyto situace řeší Česká kalendář pojistitelů, která garantuje, že dostanete náhradu škody i v případě nehody s nepojištěným vozidlem, se zahraničním autem na území ČR nebo pokud nehodu se škodou na zdraví zaviní nezjištěný pachatel, který řídil nezjištěné vozidlo,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Ukradené vozidlo je nepojištěné
„Je omyl si myslet, že nepojištěné období vznikne pouze snahou majitele ušetřit na povinném pojištění vozidla nebo chybou při změně vlastníka. Česká kancelář pojistitelů řešila i řadu případů, kdy škodu způsobil zloděj ujíždějící s kradeným automobilem. Odcizené vozidlo je automaticky nepojištěné, proto likvidace této škody spadá do kompetence ČKP,“ doplňuje Jakub Hradec. Zkušenost s nehodou s nepojištěným má například sportovkyně Barbora Špotáková. Do jejího vozu naboural v roce 2010 zloděj ukradeným vozidlem a způsobil jí škodu ve výši cca 15 tis. Kč. „Nevěděla jsem, jak v takovém případě postupovat. Sepsání protokolu o nehodě s policií bylo složité, nicméně následně se to ukázalo jako důležité. O České kanceláři pojistitelů jsem do té doby nikdy neslyšela, s pomocí při řešení nehody se mi ozvali sami,” vzpomíná na bouračku Barbora Špotáková a dodává: „Povinné ručení považuji za základní věc při provozu auta, protože i ten nejlepší řidič může někdy udělat chybu. Pokud nějakou škodu způsobíte, jste posléze velice rádi, že za to nemusíte draze platit.”

Jak hlásit nehodu s nepojištěným vozidlem?

Škodu mi způsobilo nepojištěné vozidlo
• Neprodleně nahlaste událost prostřednictvím webových stránek ČKP elektronickým oznámením poškozeného na https://ic.ckp.cz/hlaseni nebo e-mailem na claims@ckp.cz.
• Při hlášení uveďte aspoň minimální údaje nutné k registraci škody (tj. datum nehody, místo nehody, SPZ, kategorii a značku/model vozidla viníka, SPZ poškozeného vozidla či identifikaci poškozené věci či majetku, případně škody na zdraví).
• V případě, že budete posílat oznámení e-mailem, přiložte také sken Záznamu o nehodě či potvrzení od Policie ČR.
• ČKP po obdržení oznámení škodní událost zaeviduje a následně oznamovatele vyrozumí o dalším postupu.
Způsobil jsem nehodu nepojištěným vozidlem
• Nahlaste danou událost nejlépe písemně (buď prostřednictvím e-mailové adresy claims@ckp.cz nebo poštou Česká kancelář pojistitelů, Na Pankráci 1724/129,
140 00 Praha 4).
• K vyjádření přiložte popis, jak k dané události došlo, potvrzení Policie ČR (pokud byla nehoda šetřena Policií ČR) nebo společný Záznam o nehodě včetně prohlášení k okolnostem vzniku dané dopravní nehody a vzniklé škodě.
• ČKP vás vyrozumí o dalším postupu.
Plnění z Garančního fondu ČKP nelze poskytnout v případech, kdy k události způsobené provozem nepojištěného vozidla došlo mimo silnici nebo veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Jde např. o prostory/objekty, které nejsou veřejně přístupné (např. soukromý pozemek, uzavřený areál, podzemní garáže).

Zdroj: 
ČKP